.

Ogrodzenie placu zabaw: co mówią przepisy i jakich materiałów użyć?

Posted by      cze 21, 2023     all
Ogrodzenie placu zabaw: co mówią przepisy i jakich materiałów użyć?

Czy plac zabaw musi być ogrodzony?

Gdy przyjrzysz się różnym placom zabaw, zauważysz, że część z nich ma płoty, inne zaś są nieogrodzone. Czy ogrodzenie placu zabaw dla dzieci jest obowiązkowe? W Polsce prawo budowlane nie nakłada na właścicieli lub zarządców działek konieczności montażu tego typu płotów. Ich budowa pozostaje zatem indywidualną decyzją inwestorów.

Obecnie wielu zarządców wspólnot mieszkaniowych czy placówek wychowawczych postanawia grodzić nowo powstające place zabaw. Ogrodzenie stanowi bowiem barierę bezpieczeństwa dla najmłodszych – dzięki niemu maleje ryzyko, że dziecko wybiegnie na ulicę. Jednocześnie płot uniemożliwia wchodzenie na plac czworonogom.

Ogrodzenie placu zabaw: przepisy

W jakich aktach prawa polskiego znajdują się wymagania techniczne, dotyczące placów zabaw i ogrodzeń – przepisy znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ustawodawca nie odnosi się w nim jednak bezpośrednio do konstrukcji placów zabaw. Jak zatem powinno wyglądać ogrodzenie placu zabaw? Wytyczne mówią m.in. o tym, że:

  • ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt,

  • bramki i furtki nie powinny otwierać się na zewnątrz działki,

  • odległość placów zabaw od linii rozgraniczających ulicę i miejsc przechowywania odpadów powinna wynosić 10 m.

W wymienionym Rozporządzeniu nie ma szczegółowych instrukcji, dotyczących materiałów czy sposobu montażu konstrukcji w postaci ogrodzenia placu zabaw. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa płotu projektanci interpretują w sposób jednoznaczny, czyli:

  • ogrodzenie nie może mieć ostro zakończonych, potencjalnie niebezpiecznych elementów, które mogłyby spowodować obrażenia kończyn, oczu itd.,

  • pomiędzy elementami płotu nie powinny znajdować się zbyt szerokie przestrzenie, przez które dziecko mogłoby wyjść lub utknąć,

  • wszystkie metalowe elementy ogrodzenia muszą być zabezpieczone przed korozją (najczęściej jest to warstwa cynku i dodatkowe zabezpieczenie w postaci powłok PVC).

Jaka powinna być wysokość ogrodzenia placu zabaw?

Prawo budowlane nie określa również wysokości, jaką powinno mieć ogrodzenie do placu zabaw. Najczęściej inwestorzy wybierają płoty, nieprzekraczające 1,2 m. Jeśli plac zabaw przylega bezpośrednio do budynku lub stanowi element kompleksów sportowych czy rekreacyjnych, wysokość ogrodzenia wynosi od 1,5 m do 1,7 m.

Zwróć uwagę na to, że wokół placów zabaw rzadko powstają wysokie, pełne ogrodzenia. Płot nie może bowiem zbytnio zacieniać przestrzeni, przeznaczonej do zabawy. Jak mówi prawo, nasłonecznienie placu w zabudowie śródmiejskiej nie może być krótsze niż 2 godziny.

Bezpieczne ogrodzenie placu zabaw – materiały na płot

Czym ogrodzić plac zabaw? Wybór materiałów jest bardzo duży. Są to m.in.

  • lekkie płoty panelowe (ocynkowane, powlekane),

  • płoty sztachetowe,

  • płoty z siatki plecionej,

  • ogrodzenia metalowe zgrzewane.

Metalowe i drewniane ogrodzenie placu zabaw są najczęściej wybieranymi rodzajami płotów przy placach zabaw. Stanowią one dobrą alternatywę dla drogich, ciężkich i zacieniających konstrukcji betonowych i płotów kompozytowych.

Ogrodzenie panelowe plac zabaw: dlaczego warto je wybrać?

Bardzo często do budowy ogrodzenia placu zabaw wykorzystywane są panele ogrodzeniowe. Co sprawia, że stanowią one niekwestionowany numer jeden wśród ogrodzeń użytku publicznego? Są to materiały ekonomiczne, trwałe i bezpieczne, łatwe w montażu oraz wizualnie dopasowane do sąsiadujących z nimi urządzeń rekreacyjnych. Zaletą płotów panelowych jest również ich systemowa budowa – każde pojedyncze przęsło możesz szybko zdemontować i wymienić w razie potrzeby.

Stalowe panele ogrodzeniowe tworzą doskonałe zabezpieczenie placu zabaw i nie zacieniają przestrzeni, przeznaczonej do wypoczynku najmłodszych. Brak ostro zakończonych elementów sprawia, że przęsła panelowe nie stanowią też potencjalnego zagrożenia dla dzieci, znajdujących się w pobliżu. 

Drewniane ogrodzenia placów zabaw: wady i zalety

Płoty sztachetowe są kolejnym, bardzo popularnym materiałem, wykorzystywanym do budowy ogrodzenia placów zabaw dla dzieci. Drewno jest surowcem naturalnym i ekologicznym, nadającym się do renowacji lub recyklingu – może z niego tworzyć dowolnej wysokości konstrukcje. Ogrodzenia, wykonane z wygładzonych, zaokrąglonych sztachetek, są też w pełni bezpieczne i nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników placów zabaw. 

Płoty z drewna mają jednak pewne wady. Nieodpowiednio zaimpregnowane ogrodzenie w kolejnych latach użytkowania staje się bowiem łamliwe, podatne na ataki szkodników. Drewno jest też materiałem łatwopalnym i podatnym na działanie promieni słonecznych, wilgoci oraz mrozu.