.

Wymiana ogrodzenia w świetle przepisów prawa

Posted by      maj 18, 2023     all
Wymiana ogrodzenia w świetle przepisów prawa

Twój wysłużony płot jest już w bardzo złym stanie technicznym i zamierzasz go wymienić? Nie wiesz, jakich formalności dopełnić i czy wymiana ogrodzenia wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o najnowszych przepisach prawa budowlanego.

Wymiana ogrodzenia: przepisy budowlane

Co mówi polskie prawo budowlane na temat wymiany ogrodzenia: czy trzeba zgłaszać zamiar rozbiórki starego płotu i montaż nowych materiałów? Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Art. 29. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Jak wynika z treści punktu 2. tej Ustawy:

  • budowa ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 220 cm nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

Jak odnieść powyższy zapis do demontażu płotu? Czy zmiana ogrodzenia wymaga zgłoszenia? Jeśli jest to standardowy płot, którego wysokość nie przekracza ustawowych 220 cm, nie musisz wówczas informować urzędu o wymianie płotu – zgłoszenie dotyczy jedynie konstrukcji nietypowych i ogrodzeń wyższych niż 220 cm.

Wymiana płotu: pozwolenie a zgłoszenie

Jaka jest różnica pomiędzy pozwoleniem na budowę płotu a zgłoszeniem wymiany ogrodzenia? Zgłoszenie dotyczy jedynie zamiaru budowy płotów wyższych niż 220 cm lub innych, które mogłyby kolidować z lokalną infrastrukturą drogową itp. 

Są również sytuacje szczególne, gdy musisz mieć na piśmie decyzję administracyjną, związaną z wymianą ogrodzenia. Pozwolenia na budowę wymagają m.in. takie ogrodzenia, które pełnią jednocześnie funkcje murów oporowych, czyli konstrukcji podtrzymujących skarpy.

Wymiana ogrodzenia: remont czy inwestycja?

Do kwestii wymiany ogrodzenia (środka trwałego) odnosi się zarówno prawo budowlane, jak i prawo podatkowe. Najczęściej prace naprawcze płotu kwalifikują się jako zwykły remont i nie podlegają żadnym odliczeniom w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. W niektórych sytuacjach istnieje zaś możliwość włączenia kosztu zakupu nowych materiałów ogrodzeniowych do kosztów uzyskania przychodu.

Kiedy i na jakich zasadach możesz zakwalifikować modernizację płotu jako remont lub inwestycję? Przed podjęciem prac, związanych z wymianą ogrodzenia kosztorys materiałów i robocizny przedstaw swojemu doradcy podatkowemu. Specjalista podpowie Ci, jak należy klasyfikować i uzasadnić przed fiskusem poniesione koszty.

dziura w siatce, nowa siatka

Zgłoszenie wymiany ogrodzenia: wzór

Wymieniasz wysoki płot, przekraczający 220 cm? Chcesz zdemontować ogrodzenie 1,5 m lub 1,7 m i w jego miejsce ustawić płot powyżej 220 cm? Złóż w lokalnym starostwie lub urzędzie stosowny wniosek o wymianę ogrodzenia. Wzór formularza pobierzesz ze strony internetowej instytucji lub otrzymasz go bezpośrednio od urzędnika.

Co zawiera zgłoszenie wymiany ogrodzenia? W piśmie podajesz następujące dane:

  • informacje o miejscu zamieszkania – dane teleadresowe,

  • rodzaj i zakres planowanych robót,

  • oznaczenie działki (lub działek), na których planujesz wymianę płotu.

Wniosek podpisujesz czytelnie, dodając datę i miejsce sporządzenia pisma.

Wymiana ogrodzenia a zgoda sąsiada

A czy wymiana ogrodzenia w granicy działki wymaga uzyskania zgody sąsiada? Prawo budowlane nie reguluje tej kwestii, co oznacza, że nie musisz informować właścicieli sąsiednich działek o zamiarze wymiany płotu na swoim terenie. Jeśli jednak stare ogrodzenie jest ustawione na granicy obu działek, warto ustalić z sąsiadem, czy zamierza partycypować w kosztach zakupu nowych materiałów. Wszelkie ustalenia pomiędzy stronami muszą być oczywiście na piśmie i w dwóch egzemplarzach.

Podczas ustalania położenia słupków granicznych czasami okazuje się, że na Twojej działce znajduje się płot sąsiada lub Twoje ogrodzenie znajduje się na jego terenie. Problemy tego typu bardzo często dotyczą działek dziedziczonych lub nowo zakupionych. Gdy więc czeka Cię wymiana ogrodzenia na nowe, a linia płotu nie pokrywa się z liniami granic działki, koniecznie uzgodnij z sąsiadem zakres planowanych robót.

pozwolenie sąsiada na ogrodzenie, ogrodzenie od sąsiada

Wymiana ogrodzenia przy drodze gminnej lub powiatowej

Z jakimi formalnościami wiąże się wymiana ogrodzenia przy drodze powiatowej lub gminnej? Wówczas zastosowanie znajdują zapisy Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Co z nich wynika?

  • Jeśli planujesz montaż nowego płotu przy drodze powiatowej, musisz zachować minimum 8 m odległości od krawędzi jezdni w terenie zabudowanym i 20 m poza nim.

  • Jeżeli wymiana starego ogrodzenia ma miejsce przy drodze gminnej, musisz zachować dystans 6 m od krawędzi jezdni w terenie zabudowanym i 15 m poza terenami zabudowanymi.

Czasami wysłużone płoty nie nadają się już do remontu i należy je całkowicie zdemontować. Co zrobić, gdy musisz przesunąć linię płotu bliżej pasa jezdni lub zamierzasz wybudować ogrodzenie wyższe niż dotychczasowe? Na piśmie poinformuj zarządcę drogi o swoich zamiarach i poczekaj na odpowiedź. Jeśli urzędnik nie będzie miał żadnych uwag, możesz wówczas przystąpić do prac terenowych.