.

Ogrodzenie na pochyłym terenie: sposoby montażu i najczęstsze problemy

Wysłane przez      lut 18, 2022     Wszystkie
Ogrodzenie na pochyłym terenie: sposoby montażu i najczęstsze problemy

Ogrodzenie na pochyłym terenie: sposoby montażu i najczęstsze problemy

Budowa płotu na pochyłym gruncie to nie lada wyzwanie nawet dla doświadczonych monterów. Im większe są bowiem spadki, tym trudniej ustawić prawidłowo słupki ogrodzeniowe i przygotować stabilną podmurówkę. Jakie są techniki montażu ogrodzenia panelowego na nierównym terenie i jakie problemy techniczne pojawiają się najczęściej podczas budowy ogrodzenia?

Montaż ogrodzenia na nierównym terenie a kwestie bezpieczeństwa

Budowa płotów panelowych na spadzistych działkach zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Takie ogrodzenie jest szczególnie narażone na duże obciążenia i naciski, co może skutkować przechylaniem się poszczególnych przęseł, a nawet ich zawaleniem. Na niestabilnym, nierównym terenie płot powinien być więc dodatkowo wzmocniony i zabezpieczony.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pojawia się następujący zapis:

  • ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Jak zatem wynika z przepisów polskiego prawa, właściciele posesji mają obowiązek zatroszczyć się o to, by płot był bezpieczny, to znaczy stabilny, wytrzymały i niestwarzający potencjalnego zagrożenia. Mniej istotną kwestią jest zaś to, czy znajduje się on na terenie płaskim, czy pochyłym – ma być przede wszystkim niewywrotny i wytrzymały.

montaż-paneli-pod-skosem

Jak ustawić słupki ogrodzeniowe na nierównym terenie?

Jak wybudować płot na trudnym, nierównym terenie? Wybór metody montażu zależy przede wszystkim od tego, jak duży jest spadek. Istnieją bowiem 3 podstawowe techniki budowy ogrodzenia na nierównej działce:

  • montaż kaskadowy (schodkowy) – stosowany, gdy teren ma niewielki kąt nachylenia lub znajdują się na nim strefowe krzywizny, wgłębienia albo pagórki,

  • metoda równania górą – sprawdza się zarówno w przypadku dużych, jak i niewielkich nierówności terenu, rozwiązanie to występuje zwykle na frontalnej, reprezentacyjnej części działki,

  • technika na skos (montaż równoległy) – można ją zastosować, jeżeli teren ma łagodny i regularny kąt nachylenia na całej długości.

Czym różnią się wskazane metody? Najmniej skomplikowana jest technika na skos, w której podmurówkę ogrodzenia panelowego wystarczy ułożyć równolegle względem gruntu. Płoty kaskadowe, jak wskazuje nazwa, są układane na wzór kaskady i opadają schodkowo wraz ze spadkiem terenu. W ogrodzeniach budowanych na skos chodzi z kolei o to, by górna część płotu była w jednej linii – do niej monterzy dopasowują wysokości podmurówki i paneli.

Płot panelowy na nierównym terenie: kąt nachylenia a metoda montażu

Kąt nachylenia działki ma decydujący wpływ na to, w jaki sposób powinno być postawione ogrodzenie panelowe na nierównym terenie Polscy producenci płotów zalecają, by przy niewielkich spadkach gruntu, nieprzekraczających 24%, stosować technikę montażu równoległego (skośnego). Gdy spadek jest stały, a działka nie ma żadnych większych nierówności, płot można postawić na podmurówce lub bez (czyli bezpośrednio na słupach).

W pozostałych przypadkach, to znaczy, jeśli działka znajduje się na stromej skarpie lub terenie pofałdowanym, najlepiej zastosować technikę schodkową, ewentualnie równanie górą. W szczególnych sytuacjach (duże spadki, bliskość bagien itd.) warto skonsultować dobór metody montażu z doświadczonym monterem lub geodetą. Specjalista podpowie, czy na danej posesji można stawiać płot panelowy, czy lepiej wybudować standardowe, lekkie ogrodzenie z siatki ocynkowanej.

montaż-paneli-na-nierównym-terenie

Montaż ogrodzenia panelowego na nierównym terenie: najczęstsze błędy

Osoby, które chcą samodzielnie postawić płot na nierównej działce, często nie wiedzą, jak prawidłowo postawić ogrodzenie panelowe. Spadek terenu utrudnia im zadanie, więc popełniają wiele krytycznych błędów, decydujących o wytrzymałości i estetyce płotu. O jakich błędach mowa? Oto lista najczęściej popełnianych uchybień:

  • niedokładna niwelacja działki, pozostawienie gruzu, korzeni, kamieni,

  • budowa na niestabilnym, nieutwardzonym, piaszczystym lub gliniastym gruncie,

  • niestaranne pomiary,

  • brak planu, wybór niewłaściwej metody montażu, niedopasowanej do kąta nachylenia terenu,

  • zbyt płytkie dołki pod słupy montażowe,

  • osadzanie słupków w łącznikach bez betonu.

Montaż ogrodzenia na pochyłym terenie: skutki błędów technicznych

Wskazane wyżej błędy, popełniane przed – i w trakcie montażu ogrodzenia panelowego na nierównym terenie, skutkują wieloma usterkami. Po niestarannej niwelacji i dokonaniu niedokładnych pomiarów płot jest zwykle niestabilny i już po kilku miesiącach eksploatacji zaczyna się przechylać. Krzywizny powodują zaś, że ogrodzenie wygląda nieestetycznie i wymaga dodatkowej konserwacji, a nawet wymiany niektórych elementów.

Ciężar płotu panelowego spoczywa w całości na betonowej podmurówce, ale jeśli znajduje się ona na świeżo usypanym, nieutwardzonym gruncie, wzrasta ryzyko zawalenia się przęseł wskutek ulewy lub wichury. Jak uniknąć krytycznych błędów podczas budowy ogrodzenia na pochyłym terenie? Prace montażowe najlepiej powierzyć specjalistom i nie narażać siebie ani osób trzecich na utratę zdrowia lub życia.