.

Wysokość ogrodzenia: aspekty prawne i praktyczne wskazówki

Wysłane przez      lut 15, 2022     Wszystkie
Wysokość ogrodzenia: aspekty prawne i praktyczne wskazówki

Wysokość ogrodzenia: aspekty prawne i praktyczne wskazówki

Gdy chcesz postawić na działce płot, musisz go zbudować tak, by był zgodny z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Niezależnie od tego, czy chcesz mieć ogrodzenie z siatki, drewna czy betonu, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na wysokość płotu i jego dopasowanie do istniejącej zabudowy. Ile powinna wynosić wysokość płotu od sąsiada i na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem robót?

Prawo budowlane a wysokość ogrodzenia: o tym warto wiedzieć

Polskie prawo budowlane reguluje wiele kwestii, dotyczących maksymalnej wysokości płotu w granicy działki. Zanim więc wybierzesz materiał oraz wykonawcę, poznaj aktualne przepisy, dotyczące wysokości ogrodzenia. Pamiętaj, że powinno ono być bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne, nie może też stwarzać potencjalnego zagrożenia dla ludzi oraz zwierząt.

Zastanawiasz się, jaka wysokość ogrodzenia bez pozwolenia jest w Polsce dopuszczalna? Sprawdź, co mówi prawo budowlane o wysokości płotów na posesjach prywatnych – wiele kluczowych informacji znajdziesz w:

  • Art. 29. pkt 2, ppkt 20 Ustawy Prawo Budowlane,

  • Dziale nr 2, rozdz. 9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  • Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Z powyższych aktów dowiesz się, że wysokość płotu w granicy nie powinna przekraczać 220 cm, a poniżej wysokości 180 cm nie wolno umieszczać drutu.

siatka-ocynkowana-ogrodzeniowa

Dopuszczalna wysokość płotu – sprawdź, co mówi o niej MPZP

Szczegółowe kwestie, związane z wysokościami płotów w Polsce regulują lokalne uchwały gminne, nazywane w skrócie MPZP (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego). MPZP zawierają precyzyjne wskazówki, na przykład:

  • jakiej wysokości może być ogrodzenie na Twojej działce,

  • jakich materiałów możesz używać do budowy płotu.

Pamiętaj, że nie wszystkie gminy w kraju dysponują tego typu uchwałami, a tam, gdzie ich nie ma, obowiązują wspomniane wcześniej przepisy. Wysokość płotu bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę nie może być zatem większa niż 220 cm, a każde odstępstwo od tej normy wymaga uzyskania zgody miejscowego starosty.

Jaka jest dopuszczalna wysokość płotu bez zezwolenia?

Wiesz już, że płot możesz postawić na zgłoszenie, gdy maksymalna wysokość ogrodzenia nie przekracza 220 cm i odpowiada założeniom Miejscowego Planu Zagospodarowania. Zanim jednak zaczniesz grodzić swoją posesję, pamiętaj też o tym, że poniżej 180 cm wysokości płotu bez zezwolenia nie mogą znajdować się żadne niebezpieczne elementy, takie jak: drut kolczasty lub żyletkowy.

220 cm to maksymalna, dozwolona wysokość ogrodzenia bez zgłoszenia – jeżeli więc planujesz postawić płot wyższy, powinieneś najpierw zawiadomić urząd o zakresie i terminach realizacji planowanej inwestycji. Zgłoszenie przygotuj na piśmie, według wzoru, dostępnego na stronie internetowej gminy. Zanim sporządzisz swój wniosek, skontaktuj się z urzędnikiem i zapytaj, do jakiej wysokości możesz postawić płot bez ubiegania się o pozwolenie na budowę.

panel-ocynkowany-ogrodzeniowy

Wysokość ogrodzenia pełnego betonowego – co mówią przepisy 2017?

Ogrodzenie pełne to rodzaj płotu, który w przeciwieństwie do siatki lub paneli metalowych, szczelnie osłania działkę. Najczęściej występuje ono w formie betonowych przęseł, a maksymalna wysokość ogrodzenia betonowego wynosi 200 cm. Zgodnie z polskim prawem budowlanym, nowelizowanym w 2017 roku, nie musisz mieć pozwolenia starosty ani przedstawiciela gminy, by postawić płot betonowy niższy niż 220 cm.

Zanim jednak postanowisz zamówić ogrodzenie u producenta, dokładnie sprawdź, czy Plan Miejscowy zezwala na wykonanie płotu z materiału, jakim jest beton i prefabrykaty. Obecnie w Polsce coraz częściej lokalne władze wprowadzają zakaz stosowania powyższych budulców. Pozwolenie na ogrodzenie betonowe lub płot murowany będzie też konieczne w sytuacji, gdy płot pełni funkcję murku oporowego. Taki mur powstaje na podstawie indywidualnego projektu oraz analizy geologicznej gruntów.

Ogrodzenie między działkami, czyli jaki wysoki może być płot od sąsiada

Często zdarza się, że budowa ogrodzenia między sąsiadami stanowi często poważny problem i przyczynę wieloletnich konfliktów. Polskie przepisy stanowią bowiem bardzo ogólnie na temat maksymalnej wysokości ogrodzenia posesji między sąsiadami. Wiadomo jedynie, że nie powinno ono być wyższe niż 220 cm i zgodne z założeniami MPZP. W świetle przepisów zgoda osób trzecich na budowę płotu nie jest wymagana. Miej jednak na uwadze fakt, iż zbyt wysoki płot może bardzo zirytować Twojego sąsiada.

Jeśli chcesz uniknąć nieporozumień i sporów, przed rozpoczęciem budowy ustal wysokość ogrodzenia działki od strony sąsiada, biorąc pod uwagę również jego plany. Porozmawiaj z właścicielem gruntu, wspólnie wypracujcie kompromis, jaka wysokość płotu będzie odpowiadała obu stronom. Podczas takiej niezobowiązującej rozmowy może bowiem okazać, że sąsiad chciałby posadzić rośliny światłolubne, a wysokie, pełne ogrodzenie zupełnie uniemożliwi mu stworzenie wymarzonej hodowli.