.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Wysłane przez      sty 4, 2021     Wszystkie
Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

W polskim prawie kwestie formalne związane z budową ogrodzenia wciąż pozostawiają wiele pytań. Właściciele działek, decydując się na postawienie płotu, poszukują wskazówek oraz rzetelnej wiedzy na temat procedur jego zgłoszenia. W naszym artykule przedstawiamy kilka podpowiedzi, na czym polegają i co obejmują formalności związane z grodzeniem terenu.

Kiedy zgłoszenie budowy ogrodzenia nie jest wymagane? 

Budowa płotu na posesji prywatnej nie jest obowiązkiem, lecz działaniem dobrowolnym, podejmowanym przez właścicieli działek w celu zabezpieczenia mienia oraz osłony nieruchomości. Zgodnie z Art. 29 polskiego Prawa budowlanego, postawienie zwykłego ogrodzenia, na przykład z siatki, paneli lub sztachet, którego wysokość nie przekracza 220 cm, już od kilku lat nie wymaga zgłoszenia

W przypadku planowania budowy ogrodzenia z dodatkowym zabezpieczeniem, w postaci drutu kolczastego, warto pamiętać, że zgodnie z § 41 – 43 rozdziału 9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., nie wolno używać tego typu materiałów na wysokości poniżej 1,8 m.

Co trzeba wiedzieć przed zgłoszeniem budowy ogrodzenia?

Płoty wyższe niż 220 cm lub planowane w formie zbrojonego muru oporowego, wymagają uzyskania pozwolenia z urzędu. Przed rozpoczęciem prac projektowych warto skonsultować w starostwie bądź gminie lokalizację bramy wjazdowej i upewnić się, czy jej umiejscowienie nie koliduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przewidywanymi inwestycjami. Może się bowiem okazać, że gmina chce poszerzyć pas drogowy – wówczas w projekcie należy uwzględnić przesunięcie linii ogrodzenia.

Prace projektowo – budowlane powinny być też poprzedzone konsultacją z właścicielami sąsiadujących działek. Aby uniknąć sporów w przyszłości, warto wynająć geodetę, który dokona pomiarów gruntu i w razie potrzeby odnowi słupki graniczne. Jeśli sąsiedzi nie będą zainteresowani wspólnym ogrodzeniem, płot nie powinien przekraczać granicy działki.

Wzór zgłoszenia budowy ogrodzenia

Wzór zgłoszenia budowy ogrodzenia można odnaleźć na stronach internetowych lokalnych urzędów i jest on dostępny w formie pliku, gotowego do pobrania. Jest to prosty dokument, w którym należy umieścić takie dane, jak:

  • informacja o inwestorze (dane teleadresowe),
  • terminy planowanego rozpoczęcia robót (z uwzględnieniem rozbiórki już istniejących obiektów),
  • zakres i sposób wykonania planowanych robót (opis typu konstrukcji, zastosowanego materiału, podmurówki).

W zależności od tego gdzie znajduje się działka, należy szukać wzoru zgłoszenia na strony starostwa lub stronie wojewody danego województwa. Przykładowy wzór zgłoszenia budowy ogrodzenia w województwie łódzkim:

wzór zgłoszenia

Wniosek o pozwolenie budowy ogrodzenia trzeba opatrzyć własnoręcznym, czytelnym podpisem i załączyć: tytuł prawny do nieruchomości, rysunek lub mapę z naniesionym planem umiejscowienia ogrodzenia oraz projekt techniczny płotu. Szkic  ogrodzenia do zgłoszenia może być wykonany odręcznie przez właściciela działki. Urzędnicy mają 30 dni na odniesienie się do pisma, a jeśli w ciągu miesiąca nie zgłoszą sprzeciwu lub uwag, można rozpocząć realizację robót budowlanych.

wzór zgłoszenia budowy

Zgłoszenie ogrodzenia od strony drogi

W przypadku wysokich ogrodzeń od strony drogi, przekraczających 220 cm, obowiązuje wzór zgłoszenia, które następnie należy złożyć w lokalnym urzędzie. Jeżeli płot planowany jest w sąsiedztwie pasa drogowego, ma mniej niż 220 cm wysokości i nie stanowi konstrukcji monolitycznej, budowa zwykle nie wymaga zezwolenia – warto jednak każdorazowo wziąć pod uwagę specyfikę działki i jej usytuowanie względem drogi.

Mimo iż budowy ogrodzenia niższego niż 1,8 m nie trzeba zgłaszać, to zgodnie z Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, na terenie zabudowy miast oraz wsi należy zachować następujące odstępy obiektów budowlanych – w tym płotu:

  • od drogi ekspresowej: 20 m,

  • od ogólnodostępnej drogi krajowej: 10 m, drogi wojewódzkiej: 8 m, 

  • od ogólnodostępnej drogi lokalnej, gminnej lub zakładowej: 6 m.

Zamiar budowy ogrodzenia należy więc w razie wątpliwości omówić z lokalnym zarządcą drogi, by uniknąć w przyszłości nieporozumień, a nawet oskarżenia o samowolę budowlaną. Można również zwrócić się do gminy o podanie warunków budowy lub remontu ogrodzenia w odniesieniu do pasa drogi gminnej. Taka dokumentacja, opracowana przez administratora drogi, stanowi cenne źródło informacji, jak wybudować płot zgodnie z prawem.

Projekt ogrodzenia do zgłoszenia

Gdy płot przekracza wysokość 220 cm lub jest to mur, do wzoru zgłoszenia jego budowy trzeba dołączyć projekt, zawierający rzut pojedynczego przęsła wraz z jego wymiarami: wysokością, szerokością, grubością oraz wszelkimi dodatkowymi detalami, takimi jak: drut kolczasty czy zdobienia. Na rysunku należy też uwzględnić planowaną odległość od linii granicy działki czy pasa drogi.

Wielu właścicieli działek, którzy chcą postawić płot na swojej działce, nie wie, w jaki sposób wykonać projekt techniczny płotu. W tym celu warto zwrócić się do zaufanej firmy, takiej jak łódzka STAL, który zajmuje się produkcją oraz sprzedażą ogrodzeń z siatki i panelowych. W razie problemów z wykonaniem szkicu, producent płotu może udostępnić parametry przęsła wraz z wymiarami, co ułatwi inwestorowi przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę ogrodzenia.