.

Czy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie z siatki?

Wysłane przez      maj 6, 2023     Wszystkie
Czy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie z siatki?

Masz działkę budowlaną, rekreacyjną lub rolną i chcesz wybudować wokół niej lekki płot z siatki ocynkowanej? Zastanawiasz się, czy na ogrodzenie trzeba mieć pozwolenie i jakich formalności musisz dopełnić, zanim zaczniesz betonowanie słupków? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat pozwolenia na budowę ogrodzenia – sprawdź, kiedy jest ono niezbędne.

Budowa płotu jako samowola budowlana – i co dalej?

Przed rozpoczęciem budowy płotu warto zadać sobie pytanie: czy na ogrodzenie potrzebne jest pozwolenie. Po zakończonym montażu może się bowiem okazać, że płot powstał bezprawnie, nie spełnia podstawowych norm lub stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Nie ulega wątpliwości, że płot z siatki plecionej ocynkowanej należy do grupy najprostszych konstrukcji budowlanych. Zanim jednak go postawisz, dowiedz się, w jakich sytuacjach wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie, a kiedy można budować ogrodzenie bez żadnych formalności.

Pamiętaj o tym, że w niektórych sytuacjach sąd ma prawo nakazać rozbiórkę niebezpiecznego, bezprawnie postawionego ogrodzenia. Za samowolę budowlaną grożą też kary grzywny różnej wysokości.

Czy na ogrodzenie trzeba pozwolenie?

Nie wiesz, czy na ogrodzenie działki potrzebne jest pozwolenie? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W Art. 29 Prawa budowlanego pojawia się ważna informacja, mówiąca o tym, że ogrodzenia o wysokości niżej niż 220 cm nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę płotu. Wystarczy jedynie, że zgłosisz zamiar ich postawienia we właściwym starostwie lub urzędzie gminy.

siatka ogrodzeniowa, naciąganie siatki ogrodzeniowej

Co mówi prawo i czy na ogrodzenie działki trzeba mieć pozwolenie? Jak wynika z przepisów budowlanych, pozwolenie na ogrodzenie posesji jest wymagane w sytuacji, gdy:

  • zamierzasz postawić mur oporowy lub inną, nietypową konstrukcję,

  • ogrodzenie może kolidować z pasem drogowym lub chodnikiem.

Jeśli masz wątpliwości, dotyczące kwestii prawnych, związanych z budową ogrodzenia i pozwoleniem na budowę, skontaktuj się z urzędnikiem i ustal, jakich formalności musisz dopełnić przed rozpoczęciem robót.

Siatka grafitowa do ogrodzenia posesji -> SPRAWDŹ CENĘ

Czy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie z siatki?

Co mówi prawo budowlane na temat płotów z siatki? Czy potrzebne jest pozwolenie na ogrodzenie działki standardową siatką plecioną ocynkowaną? Jak wynika z treści aktualnych przepisów, nie ma obowiązku zgłaszania budowy ogrodzenia – pozwolenie również nie jest wymagane w przypadku płotów niższych niż 220 cm. Pamiętaj też o tym, że na siatce, poniżej wysokości 180 cm, nie wolno umieszczać ostro zakończonych elementów (drutu, żyletek itp.).

Nie musisz ubiegać się o pozwolenie na ogrodzenie z siatki plecionej i betonowanie słupków, na których będzie ona zainstalowana. W ofertach firm branży ogrodzeniowej bez trudu znajdziesz siatki ogrodzeniowe o wymiarach dostosowanych do aktualnych standardów budowlanych. Są to najczęściej materiały o wysokości 1,5 m oraz 1,2 m. Zanim jednak udasz się na zakupy i wybierzesz rolki z siatką, koniecznie sprawdź, co na temat ogrodzenia działki budowlanej i pozwoleń budowlanych mówią zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W tym lokalnym akcie prawa mogą pojawić się różne wytyczne, dotyczące dopuszczalnych wysokości, materiałów bądź nawet – kolorystyki płotów na terenie, na którym masz swoją działkę.

Budowa płotu a pozwolenie na ogrodzenie działki rolnej

Zajmujesz się hodowlą roślin? A może chcesz ogrodzić pastwisko i nie wiesz, czy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie działki rolnej? Jeśli zamierzasz zbudować wokół swojego pola lekki płot z siatki, nieprzekraczający 220 cm wysokości, nie musisz zgłaszać takiej inwestycji do miejscowego urzędu. Nie będzie Ci też potrzebne pozwolenie na ogrodzenie działki – pamiętaj jednak o tym, że nie możesz umieszczać na płocie niebezpiecznych elementów poniżej 180 cm wysokości.

Tania siatka ocynkowana na ogrodzenie -> SPRAWDŹ CENĘ

siatka ocynkowana ogrodzeniowa, ogrodzenie działki

Ogrodzenie działki – pozwolenie czy zgłoszenie?

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę ogrodzenia? Jeśli po raz pierwszy budujesz coś na swojej działce, masz prawo nie wiedzieć, czym różni się pozwolenie na budowę od zgłoszenia budowy płotu? Pozwolenie administracyjne na budowę niestandardowego płotu możesz uzyskać, gdy posiadasz projekt architektoniczno-budowlany. Oczywiście musisz też mieć stosowne oświadczenia, poświadczające Twoje prawo do dysponowania nieruchomością i wiele innych dokumentów, których wykazy znajdziesz na stronach rządowych.

Ogrodzenie z siatki, siatka ogrodzeniowa pcv

Zgłoszenie budowy wysokiego płotu w praktyce oznacza mniej formalności niż uzyskanie pozwolenia na ogrodzenie działki budowlanej. Gotowy wzór wniosku zgłoszenia robót budowlanych pobierasz we właściwym starostwie – urzędnik ma zaś 21 dni na odniesienie się do Twojego pisma. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznacza, że otrzymujesz urzędową zgodę na budowę ogrodzenia z siatki – pozwolenie tego typu obowiązuje po upływie 3 tygodni.