.

Zabezpieczenie imprez masowych a ogrodzenia tymczasowe: co warto o tym wiedzieć?

Wysłane przez      maj 18, 2023     Wszystkie
Zabezpieczenie imprez masowych a ogrodzenia tymczasowe: co warto o tym wiedzieć?

Pod pojęciem imprezy masowej należy rozumieć różnego rodzaju imprezy. Najczęściej mają one charakter artystyczno-rozrywkowy lub sportowy. Zwykle bierze w nich udział od 200 do ponad 1000 osób, w zależności od specyfiki wydarzenia. Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas trwania takich dużych eventów? Kluczowe znaczenia ma odpowiednia ochrona imprezy masowej i dobór stosownych zabezpieczeń – co warto o nich wiedzieć? Oto zbiór przydatnych wskazówek.

Jak zapewnić bezpieczeństwo imprezy masowej?

Organizatorzy każdej imprezy o charakterze masowym muszą zatroszczyć się o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia. Obowiązek ten nakłada na nich Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. W treści tego aktu znajduje się zapis, mówiący o tym, że:

  • zabezpieczenie imprezy masowej oznacza skoordynowane działania, podejmowane po to, by zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo w związku z organizowanym eventem.

Ogół czynności, związanych z zabezpieczeniem terenu imprezy, obejmuje różne działania, na przykład:

  • uzyskanie pozwoleń na organizację wydarzenia,

  • opracowanie planu zabezpieczenia imprezy masowej,

  • organizacja zaplecza medycznego i sanitarnego,

  • organizacja służb porządkowych,

  • wyznaczenie terenu imprezy – w tym dróg dojazdowych dla pojazdów policji lub pogotowia ratunkowego.

(Uzupełnieniem treści Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest również Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej). 

Jakie są główne zagrożenia podczas imprez masowych?

Bez wątpienia jednymi z najbardziej ryzykownych eventów są właśnie imprezy masowe – zabezpieczenie takich wydarzeń jest więc koniecznością. Na stadionach i w plenerze najczęściej dochodzi bowiem do pożarów, ataków chuligańskich, kradzieży, bójek oraz wypadków. W miejscach zaludnionych znacząco wzrasta też prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych i wystąpienia zjawiska masowej paniki. Im lepiej więc impreza jest zabezpieczona, tym mniejsze staje się ryzyko zaistnienia niepożądanych, groźnych sytuacji.

Co obejmuje graficzny plan zabezpieczenia imprezy masowej?

Organizatorzy imprez o charakterze masowym muszą stworzyć plan zabezpieczenia eventu (inaczej: szkic sytuacyjny, mapę zabezpieczenia imprezy masowej). Dokument ma zwykle formę mapy, z zaznaczonymi: drogami dojazdowymi, punktami medycznymi, miejscem lokalizacji miejsc dla widowni oraz sceny (boiska, itd.). Mapa zawiera również:

  • szczegółowy podział terenu na strefy, zabezpieczone odpowiednim, przenośnym ogrodzeniem (są to miejsca dla widowni, sanitariuszy, artystów, sportowców i ochrony),

  • lokalizację, w której przebywa kierownik zabezpieczeń imprezy,

  • wykaz miejsc parkingowych, położenie sanitariatów i innych punktów (ogródków gastronomicznych, kramów z zabawkami itd.).

Starannie opracowany plan graficzny zabezpieczenia imprezy masowej jest załącznikiem, który obowiązkowo powinien znaleźć się we wniosku o wydanie zezwolenia na organizację eventu. Plan lokalizacji imprezy służy również do uzyskania opinii lokalnych komendantów policji i straży pożarnej.

Ogrodzenia tymczasowe w projektach zabezpieczenia imprezy masowej

Na imprezach masowych bardzo ważną rolę odgrywają ogrodzenia tymczasowe (płoty przeciwtłumowe, barierki imprezowe). Są to specjalne, przenośne barierki ochronne, wykonane ze stalowych prętów i kształtowników. Masywne, osadzone na stabilnych nóżkach mobilne przęsła mają zwykle boczne zaczepy, ułatwiające szybki montaż płotu. Charakterystyczną cechą płotów imprezowych jest również to, że mają one ażurową konstrukcję. Barierkę można ustawiać zarówno na płaskim, jak i nierównym podłożu.

Wysokość ogrodzeń tymczasowych, wykorzystywanych do grodzenia terenów imprez masowych, wynosi zwykle 110 cm, a ich długość nie przekracza 250 cm. Średnio ciężar płotów imprezowych przenośnych waha się w przedziale od 10 kg do 50 kg. Płot można zatem z łatwością dopasować do specyfiki imprezy. 

Jakie funkcje pełnią ogrodzenia na imprezach masowych?

Przenośne ogrodzenia są bardzo ważnym elementem systemu zabezpieczeń imprezy masowej. Mobilny płot umożliwia organizatorom imprez łatwy i szybki podział stref dla widowni (kibiców), artystów i sportowców oraz służb, obsługujących event. Barierki przeciwtłumowe uniemożliwiają osobom trzecim wejście do stref niedozwolonych i niebezpiecznych.

Płoty tymczasowe na imprezach masowych świetnie nadają się do budowy różnego rodzaju konstrukcji: stref ochronnych pod scenami, torów wyścigowych czy tras dojazdowych do wybranych punktów. Barierki służą także do grodzenia zapleczy technicznych imprez, w tym: namiotów z oświetleniem i nagłośnieniem, agregatów, garderoby.

Czy na imprezie masowej można stosować tymczasowe ogrodzenia budowlane?

Niedoświadczeni organizatorzy imprez masowych często zastanawiają się, w jaki sposób można tanio i bezpiecznie wygrodzić teren eventu. Czy zamiast barierek przeciwtłumowych warto stosować inne rozwiązania, na przykład: przenośny płot budowlany? Taka lekka konstrukcja spełnia jednak norm w zakresie bezpieczeństwa i częściowo przesłania widok, więc jest nieodpowiednia do organizacji imprezy masowej. Na imprezach sportowych lub tanecznych lekkie płoty tymczasowe z wystającymi, betonowymi płytami stanowią potencjalne zagrożenie zdrowia i życia osób, przebywających w ich sąsiedztwie.

tymczasowa brama, ogrodzenie lesne