.

Ogrodzenie działki rolnej w świetle polskiego prawa

Wysłane przez      gru 18, 2020     Wszystkie
Ogrodzenie działki rolnej w świetle polskiego prawa

Ogrodzenie działki rolnej w świetle polskiego prawa

Ogrodzenie działki rolnej jest koniecznością, gdy pełni ona funkcję pastwiska lub jest narażona na ataki dzikich zwierząt, które niszczą uprawy i wyrządzają szkody mienia. Płot stanowi skuteczną barierę dla intruzów, jednak aby móc go postawić, warto znać przepisy prawa regulujące możliwości jego budowy na terenie przeznaczonym na produkcję rolną.

Definicje działki rolnej i ogrodzenia

Szczegółową definicję działki rolnej można znaleźć w Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z zapisami tego aktu, nieruchomości rolne są to zarówno tereny zewidencjonowane jako użytki rolne, jak i ogrody działkowe, botaniczne lub ziemie pod stawami rybnymi bądź nieruchomościami przynależącymi do gospodarstw rolnych. Działki tego typu służą wyłącznie celom związanym z produkcją rolną, a ich właściciele są zobligowani do przeciwdziałania wykorzystywaniu gruntu na inne cele oraz do ochrony gleb przed zanieczyszczeniem i erozją.

Polskie prawo nie precyzuje jednoznacznie, czym jest ogrodzenie działki rolnej. W zapisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. występują określenia: obiekt budowlany oraz urządzenie budowlane. Pierwsze z nich obejmuje budowle oraz obiekty małej architektury, do budowy których zostały wykorzystane materiały budowlane, zaś mianem urządzenia budowlanego nazywane są urządzenia techniczne związane z obiektem, umożliwiające jego użytkowanie. W 2015 roku kielecki Sąd Administracyjny uznał, że do kategorii urządzeń budowlanych przynależą ogrodzenia działek zabudowanych, natomiast obiekty budowlane dotyczą gruntów bez zabudowy.

Zmiany dotyczące grodzenia działek rolnych od 2017 roku

W 2017 roku wprowadzono szereg zmian, mających na celu uproszczenie procedur urzędowych między innymi dla właścicieli działek, którzy planują grodzić swoją posesję. Zgodnie z Rozporządzeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. (Art. 29., Dz. U. 2017 poz. 1332), budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli jego wysokość nie przekracza 220 cm, licząc od poziomu gruntu.

Jeśli działka rolna wchodzi w skład obszaru wpisanego do rejestru zabytków, takiego jak na przykład założenie parkowe, wówczas należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę płotu do wojewódzkiego konserwatora zabytków. W sytuacji, gdy grunty jedynie sąsiadują z obszarem objętym ochroną konserwatorską, nie ma konieczności zgłaszania w urzędzie zamiaru budowy ogrodzenia.

Ogrodzenie działek rolnych – przepisy MPZP

Budowa płotu na działce rolnej to kosztowna inwestycja, nawet jeśli jest to tymczasowe ogrodzenie z siatki ocynkowanej lub leśnej (od 2,40zł/mb). Warto zatem przed podjęciem prac i zakupem materiału upewnić się, czy taka inwestycja nie koliduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: MPZP), który jest obowiązującym na danym terenie aktem prawa i reguluje wszelkie kwestie związane z jego zagospodarowaniem.

Z MPZP można więc zaczerpnąć wiedzę na temat możliwości budowy ogrodzenia, a nawet rodzaju i kolorystyki materiałów, jakie mogą być stosowane na danym obszarze. Wszelkie odstępstwa od warunków zalecanych w tej uchwale, czyli budowa płotu niezgodnie z prawem, może w ostateczności wiązać się z koniecznością jego rozbiórki.

Prawo budowlane a ogrodzenie działki rolnej: jakie materiały są dozwolone?

Miejscowe, lokalne plany zagospodarowania przestrzennego stanowią nierzadko jedyne, kompletne źródło informacji na temat materiałów, jakich właściciel działki rolnej może użyć do budowy ogrodzenia. W polskim prawie budowlanym, próżno szukać jednolitych, spójnych wytycznych na ten temat, zaś płoty, które nie przekraczają 220 cm i nie mają zbrojenia, najczęściej wykonywane są z lekkich konstrukcji metalowych, siatek leśnych i ocynkowanych.

Na polskim rynku nie brakuje też innych surowców do budowy ogrodzeń, jeśli więc miejscowy plan nie reguluje kwestii doboru materiału, można sięgnąć po sprawdzone, powszechnie dostępne produkty, jak: tarcica, płot drewniany, drut kolczasty czy lakierowane panele ogrodzeniowe. Grunty rolne można też gęsto obsadzić krzewami iglastymi lub liściastymi, tworząc w ten sposób naturalny żywopłot, który świetnie podkreśli rolniczy charakter działki.