.

Budowa ogrodzenia przy drodze gminnej

Wysłane przez      wrz 5, 2021     Wszystkie
Budowa ogrodzenia przy drodze gminnej

Budowa ogrodzenia przy drodze gminnej

Chcesz wybudować ogrodzenie na działce, zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi gminnej lub powiatowej? Zanim rozpoczniesz prace montażowe, upewnij się, że będą one zgodne z obowiązującym prawem. W naszym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty prawne i wytyczne na temat odległości prywatnego płotu względem dróg o charakterze publicznym.

Prawo budowlane a ogrodzenie od drogi – nowelizacja z 2017 roku

W 2017 roku wprowadzono nowelizację polskiego prawa budowlanego i znacznie uproszczono schematy postępowania, dotyczące budowy płotów na posesjach prywatnych. Dzięki zmianom w przepisach inwestorzy, chcący wybudować ogrodzenie niższe niż 2,2 m, nie muszą już zgłaszać zamiaru budowy, jednak jeśli ogrodzenie znajduje się blisko drogi gminnej lub powiatowej, wówczas zastosowanie mają przepisy Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Artykuł 43. Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) zawiera szczegółowe wytyczne, dotyczące odległości, jakie obowiązkowo musisz zachować, planując budowę ogrodzenia na swojej posesji. Jak wynika z przepisów, obiekty budowlane (w tym również płoty) powinny być sytuowane w następujących odległościach względem zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej:

  • 6 m (na terenie zabudowanym miast i wsi),

  • 15 m (poza terenem zabudowanym).

A jak wygląda kwestia budowy ogrodzenia przy drodze powiatowej? W przypadku dróg powiatowych, odległości od krawędzi jezdni wynoszą: 8 m w terenie zabudowanym oraz 20 m poza nim. Wszelkie odstępstwa od tych wytycznych i budowa ogrodzenia przy drodze powiatowej bliżej, niż jest to dopuszczalne, uznawane są przez nadzór budowlany za akt samowolny – karany grzywną lub nakazem demontażu.

tani-panel-szary-ocynkowany

Ogrodzenie przy drodze gminnej a konieczność zgłoszenia budowy

Co więc zrobić, gdy chcesz się grodzić, Twoja działka jest niewielka, a krawędź zewnętrzna drogi gminnej znajduje się bliżej niż 6 m? Przesunięcie płotu w głąb posesji znacznie zmniejszyłoby powierzchnię użytkową, co przecież nie leży w Twoim interesie. Rozwiązaniem jest wówczas zapis, zawarty w punkcie 2. Art. 43. Ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z ustawą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak na przykład zwarta zabudowa  w danej miejscowości) istnieje możliwość ubiegania się o zgodę zarządcy drogi na budowę ogrodzenia. Organ zarządzający indywidualnie rozpatruje wówczas Twój wniosek, biorąc pod uwagę wiele czynników, w tym ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wraz ze zgodą otrzymasz szczegółowe wytyczne, dotyczące warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać Twój płot.

Budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej

Polskie prawo budowlane jasno określa zasady, jakich musisz przestrzegać, budując swoje ogrodzenie. Niezależnie od tego, czy będzie ono w sąsiedztwie drogi gminnej lub powiatowej, Twoim obowiązkiem jest zaprojektowanie go w taki sposób, by nie wychodziło poza obręb działki i nie stanowiło potencjalnego zagrożenia dla osób lub zwierząt, znajdujących się w pobliżu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., na wysokości poniżej 1,8 m nie możesz więc stosować ostro zakończonych, wystających i niebezpiecznych elementów konstrukcyjnych, takich jak: drut kolczasty lub żyletkowy. Jeśli natomiast chcesz wybudować wokół posesji mur oporowy bądź konstrukcje wyższe niż 220 cm, musisz uzyskać stosowne pozwolenie na budowę.

Ogrodzenie działki przy drodze gminnej – jak zaplanować wjazd na posesję?

Budując ogrodzenie przy drodze gminnej pamiętaj, by uwzględnić zapisy rozdziału 9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym Rozporządzeniem, powinieneś zachować minimum 2,4 m światła w swojej bramie i 0,9 m w świetle furtki.

Części ruchome ogrodzenia, w tym: furtki lub bramy skrzydłowe, zamontuj w taki sposób, by nie otwierały się one na zewnątrz, ponieważ byłoby to nielegalne i przede wszystkim – niebezpieczne. W świetle bram wjazdowych i furtek nie mogą znajdować się żadne przeszkody w postaci wystających szyn albo progów, które mogłyby utrudniać przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.

tania-siatka-powlekana-zielona

Zanim wybudujesz płot przy drodze gminnej – o czym warto wiedzieć?

Jeśli masz wątpliwości, gdzie umiejscowić wjazd na swoją działkę tak, by nie kolidował on z lokalną drogą, zasięgnij opinii w pobliskim urzędzie gminy i przeanalizuj Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który zawiera wiele cennych informacji na temat dopuszczalnej w okolicy zabudowy czy planowanych inwestycji.

Dobrą praktyką, stosowaną powszechnie przez wiele osób przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia, jest rozmowa z sąsiadem, który być może też planuje postawić płot od strony drogi gminnej i podjęcie wspólnych działań w sytuacji, gdy krawędź jezdni znajduje się bliżej niż 6 m od granicy działek. Pamiętaj również o tym, by dopasować rodzaj oraz wysokość swojego ogrodzenia do już istniejącej zabudowy – przyczynisz się w ten sposób do powstania spójnej wizualnie, architektonicznej całości.