.

PODSTAWY PRAWNE BUDOWY OGRODZENIA

Wysłane przez      lut 6, 2019     Wszystkie , Inspiracje ogrodzeniowe
PODSTAWY PRAWNE BUDOWY OGRODZENIA

Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ogrodzeń. (art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.)

ALE!

Wymaga zgłoszenia właściwemu organowi (np. właściwy wydział architektury i budownictwa) jeżeli:

a) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz

b) ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m
(art. 30 ust. 1 pkt 3)

Tak więc pamiętajcie - jeżeli chcecie budować wysokie "mury obronne" wokół własnego domku - ZGŁASZAĆ TO!