.

KTO ZAPŁACI ZA PŁOT MIĘDZY DZIAŁKAMI?

Wysłane przez      lut 6, 2019     Wszystkie , Inspiracje ogrodzeniowe
KTO ZAPŁACI ZA PŁOT MIĘDZY DZIAŁKAMI?

Art. 154. § 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.
§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Co oznacza, że sąsiedzi wspólnie ponoszą koszty związane z utrzymaniem płotu.
Natomiast co w sytuacji jeżeli istnieje już ogrodzenie, które jest stare i nie pasuje do wyglądu naszej posiadłości (szpeci). Niestety w tym przypadku nie możemy obciążać naszego sąsiada kosztami budowy nowego płotu, jeżeli on nie jest zainteresowany nowym ogrodzeniem. Zatem jeżeli sąsiad nie będzie skłonny opłacić "na pół" wykonanie nowego płotu, to jesteśmy zmuszeni (jeżeli chcemy mieć ładne, nowe ogrodzenie) pokryć koszty w całości we własnym zakresie.