.

INSTRUKCJA BUDOWY OGRODZEŃ Z SIATKI OGRODZENIOWEJ PLECIONEJ - MONTAŻ SIATEK OGRODZENIOWYCH

Wysłane przez      lut 4, 2019     Wszystkie , Montaż ogrodzenia z siatki, paneli
INSTRUKCJA BUDOWY OGRODZEŃ Z SIATKI OGRODZENIOWEJ PLECIONEJ - MONTAŻ SIATEK OGRODZENIOWYCH
Instrukcja budowy ogrodzeń z siatki ogrodzeniowej plecionej

1) Prace przygotowawcze - wyrównanie i uporządkowanie terenu na linii ogrodzenia

Przed wejściem ekipy montażowej należy przygotować teren na linii ogrodzenia.

Do prac porządkowych zalicza się m.in. pousuwanie wszelkich przeszkód uniemożliwiających dalsze prace budowy ogrodzenia. tj. korzeni drzew, pozostałości po starych konstrukcjach betonowych, skoszenia trawy, powyrywania chwastów. Zaleca się (choć nie jest to konieczne) wyrównanie terenu.

2) Naniesienie punktów krańcowych

Inwestor zobligowany jest do naniesienia tzw. punktów krańcowych oraz miejsc załamań ogrodzenia za pomocą drewnianych palików lub kredy na podstawie profesjonalnych planów geodezyjnych działki.

3) Wyznaczenie położenia bram i furtek na linii ogrodzenia

Planując położenie bram i furtek, warto pamiętać, zwłaszcza dla ogrodzeń panelowych, że powinno stanowić wielokrotność całego modułu o szerokości L=2,5m tak, by zminimalizować konieczność modyfikowania przygotowanych przęseł. Takie rozwiązanie podnosi również efekt estetyczny całej konstrukcji.

3) Zakup piasku i cementu

Istnieję konieczność zaopatrzenia placu budowy w piasek i cement.

Szacuje się następującą zużywalność:

a) cementu

- 25 kg na średnio 5 dołków o głębokości ok. 70cm oraz średnicy ok. 30 cm

- 375 kg na wylanie ławy betonowej pod bramę dwuskrzydłową/przesuwną włącznie z furtką i słupami

b) piasku

- 1000kg na 100mb ogrodzenia z siatki plecionej lub panela systemowego

- 1000kg na wylanie ławy betonowej pod bramę dwuskrzydłową/przesuwną włącznie z furtką i słupami

4) Montaż słupków pionowych i wyporowych

Słupki dzielimy na początkowe, narożne oraz przelotowe.  Słupki początkowe oraz narożne pełnią funkcję tzw. punktów napinaczowych.  Punkt napinaczowy to słupek pionowy połączony bezpośrednio z jedną lub dwoma słupkami wyporowymi (zależne od tego, czy jest słupkiem początkowym, narożnym, czy dzielącym na pół odcinek przekraczający długość 50mb).

Słupki pionowe umieszcza się w rozstawie osiowym L=2,5m na głębokości około 50 cm.

We wcześniej przygotowane doły o średnicy ok. 30cm i głębokości ok. 70cm wstawić słupki i zalać w miarę rzadkim betonem (piasek+cement wymieszany w stosunku wagowym 3:1)

W celu wypoziomowania słupków należy posłużyć się poziomicą i żyłką murarską. Pomiędzy słupami w punktach napinaczowych przeciągnąćżyłkę murarską. Słupki przelotowe wyrównać względem żyłki murarskiej. Odczekać min. 7 dni w zależności od warunków atmosferycznych celem związania się betonu.

Słupek wyporowy powinien być połączony z słupkiem głównym (pionowym) w punktach napinaczowych za pomocą nasadki, obejmy i śruby  na wysokości ok. 2/3 słupka głwnego pod kątem nie mniejszym niż 45 st. tj. w odległości ok. 1m.  Słupki wyporowe również zabetonować i odczekać kolejne kilka dni.

5) Montaż siatki ogrodzeniowej

W punktach napinaczowych na trzech wysokościach przelotowych drutu mocujemy napinacz za pomocą obejmy i śruby do pręta z oczkiem M8.

Na słupkach przelotowych na trzech wysokościach przelotowych drutu montujemy przelotki na blachowkręt za pomocą wkrętarki.

Siatka zwijana jest w 10-metrowe rolki. Przez rozpoczęciem montażu każdej rolki, należy ją rozwinąć, wyrównując ją do poziomu tj. przekręcając odpowiednio ''wyskakujące'' pręciki.

Montaż siatki ogrodzeniowej zaczyna się od słupka narożnikowego bądź początkowego. Na początku przez pierwsze oczka siatki należy przełożyć pręt naprężający i zamocować go na zamocowanych wcześniej śrubach z oczkiem.

Drut napinający przeplatamy przez oczka siatki oraz zamontowane wcześniej przelotki  na trzech wysokościach średnio co 50cm.

Za pomocą klucza fracuskiego fi 8mm kręcić kołowrotkiem napinacza do momentu aż drut osiągnie optymalny stopień naprężenia.