.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OGRODZENIE??

Wysłane przez      wrz 16, 2019     Wszystkie , Inspiracje ogrodzeniowe
JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ OGRODZENIE??
  • Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (Z wyjątkiem ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065))
  • Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione (Z wyjątkiem ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)).  
  •  Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  • Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
  • Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.