.

Co warto wiedzieć o ogrodzeniach budowlanych?

Wysłane przez      kwi 25, 2023
Co warto wiedzieć o ogrodzeniach budowlanych?

Co warto wiedzieć o ogrodzeniach budowlanych?

Teren każdej budowy jest miejscem szczególnie niebezpiecznym i nie powinny na nim przebywać osoby nieupoważnione. Jak można zminimalizować ryzyko wypadków podczas realizacji różnych etapów robót? W tym celu wystarczy zastosować odpowiednie ogrodzenia placu budowy. Z naszego artykułu dowiesz się, czym one są oraz czy trzeba ogrodzić plac budowy, realizowanej w celach prywatnych lub komercyjnych.

Czym są ogrodzenia budowy?

Na budowie niemal na każdym kroku może dojść do wypadku. Zagrożeniem są zarówno głębokie wykopy, jak i wystające z betonu zbrojenia. Osoby postronne, niemające stosownych środków ochrony indywidualnej, nie powinny oczywiście przekraczać granicy strefy bezpiecznej. Po czym poznać, że zbliżasz się do terenu budowy? Rozpoznanie ułatwia płot z żółtą tabliczką informacyjną. 

SIATKA BUDOWLANA -> SPRAWDŹ

Ogrodzenie budowlane w świetle prawa stanowi rodzaj urządzenia budowlanego, mającego zabezpieczyć plac budowy przed wejściem niepożądanych gości. Zwykle jest to lekki płot tymczasowy, którego słupy nie są trwale osadzone w gruncie. Czasem zamiast niego budowniczy stosują również doraźnie taśmy ogrodzeniowe ostrzegawcze kolory czerwono-białego lub żółto-czarnego (takie rozwiązanie sprawdza się jedynie podczas budów krótkotrwałych, kilkudniowych).

brama drewniania, ogrodzenie budowy

Ogrodzenia budów: podstawa prawna

Wielu laików zastanawia się, czy ogrodzenie terenu budowy jest obowiązkowe? Niektórzy uznają je za zbędny wydatek, który dodatkowo obciąża budżet inwestycji. A co mówi prawo budowlane na temat grodzenia placów budowy? W art. 45 a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pojawia się informacja o tym, że kierownik budowy zobowiązany jest:

  • zabezpieczyć teren budowy,

  • umieścić na terenie budowy prostokątną tablicę informacyjną.

Jeśli budowa nie wymaga udziału kierownika, obowiązek zabezpieczenia i oznaczenia placu budowy spoczywa na inwestorze.

Odpowiedź na pytanie: czy budowa musi być ogrodzona, zawiera również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W rozdziale 3. § 9.1 znajdziesz informację o następującej treści:

  • teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

W dalszej części Rozporządzenia pojawiają się szczegółowe wytyczne, dotyczące ogrodzeń terenów budowy. O czym one mówią? Z treści tego Aktu dowiesz się m.in., że płoty doraźne budowlane nie powinny stwarzać zagrożenia dla ludzi.

Tymczasowe ogrodzenie na budowę domu: czy jest konieczne?

Budowa ogrodzenia tymczasowego jest, jak widzisz, obowiązkiem każdego inwestora, kierownika budowy lub właściciela posesji, na której trwają roboty budowlane. Za brak zabezpieczeń terenu budowy grozi m.in. kara grzywny. W świetle prawa świadome zignorowanie obowiązku instalacji płotu tymczasowego ochronnego jest formą wykroczenia (inaczej jest to zaniechanie działania, do którego zobowiązuje ustawodawca we wspomnianym Rozporządzeniu z dnia 6 lutego 2003 r.).

ogrodzenie terenu budowy

Z czego można zrobić ogrodzenia tymczasowe budowy?

W Polsce z łatwością kupisz różne, systemowe ogrodzenia na budowę: są to zarówno płoty panelowe, jak i specjalne barierki ochronne. Wielu inwestorów zamiast gotowych rozwiązań stosuje też prowizoryczne konstrukcje z siatki leśnej i stempli sosnowych. Które ogrodzenie jest odpowiednie? Prawo nie reguluje tej kwestii – ważne jest to, by było ono bezpieczne i nie zagrażało osobom, znajdującym się w pobliżu.

Słupki do ogrodzenia budowy -> SPRAWDŹ CENĘ

Na czas trwania kilkumiesięcznej budowy możesz wybrać specjalne ogrodzenie ażurowe budowlane mobilne. Jest to przenośna konstrukcja, którą mocujesz bezpośrednio na nóżkach betonowych – dzięki takiemu systemowi nie musisz przygotowywać wykopów pod słupy ani szykować wylewanych fundamentów płotu. Na rynku znajdziesz też ogrodzenia tymczasowe pełne, czyli takie, w których całą powierzchnię panelu pokrywa blacha ocynkowana przyspawana do stalowych profili.

Ogrodzenie placu budowy: wysokość

Rozporządzenia z dnia 6 lutego 2003 r. zawiera również inne wytyczne, dotyczące ogrodzenia budowy – wymagania dotyczą m.in. wysokości płotów tymczasowych. Jak wynika z przepisów budowlanych, płot musi mieć wysokość minimum 1,5 m (maksymalna, dopuszczalna wysokość płotów w Polsce wynosi zaś 2,2 m – budowa płotu wyższego wymaga uzyskania stosownych pozwoleń). Ponadto, na wysokości poniżej 1,8 m ogrodzenia budowlanego nie mogą znajdować się elementy ostro zakończone, takie jak: drut kolczasty czy tłuczone szkło.

Czym się kierować, wybierając ogrodzenie na budowę?

Zastanawiasz się, jaki płot postawić na swojej działce w czasie trwania budowy domu? Jeśli ma to być ogrodzenie doraźne, wybierz przestawne panele na bloczkach lub wykonaj montaż płotu z siatki leśnej. Ażurowe płoty tymczasowe sprawdzą się na każdym placu budowy! A może ze względów bezpieczeństwa, estetyki lub z obawy przed złodziejami wolisz osłonić miejsce trwania robót? Użyj przęseł budowlanych pełnych (możesz je kupić lub wynająć).

Nie chcesz rozbierać płotu bezpośrednio po budowie i szukasz trwalszych rozwiązań? Wybuduj ogrodzenie panelowe lub ogrodzenie z siatki ocynkowanej – są to ekonomiczne, bardzo solidne konstrukcje, które posłużą nawet kilkadziesiąt lat.