.

Kara za drut kolczasty

Wysłane przez      mar 12, 2023     Wszystkie
Kara za drut kolczasty

W Polsce i na świecie drut kolczasty wykorzystywany jest na szeroką skalę do budowy płotów lub zagród zwierzęcych. Stalowe, ostro zakończone druty możesz zamontować na murach i na siatkach ogrodzeniowych jako zabezpieczenie antywłamaniowe. Co prawo mówi na temat drutów kolczastych? Jak uniknąć kary za nieprawidłowy montaż? Odpowiadamy.

DRUT KOLCZASTY ->SPRAWDŹ CENĘ

Drut kolczasty: niebezpieczny materiał ogrodzeniowy

Drut kolczasty doskonale sprawdza się jako tani i niezawodny materiał ogrodzeniowy. Ten  praktyczny wynalazek, opatentowany ponad przez amerykańskiego farmera, Josepha F. Gliddena ma jednak pewne wady. Ostre końcówki druciane mogą bowiem stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Wpadnięcie na kolczasty zwój często kończy się bardzo nieprzyjemnie. Na skórze powstają bolesne rany kłute lub szarpane. Szczególnie niebezpieczne są brudne i zardzewiałe druty, na których znajdują się liczne drobnoustroje. Skaleczenie takim zanieczyszczonym przedmiotem w wielu przypadkach prowadzi do powstania zakażeń bakteryjnych i licznych powikłań, w tym:

  • tężca,

  • bolesnych ropni,

  • martwicy tkanek – gangreny.

W skrajnych przypadkach pozornie błahe, zbagatelizowane skaleczenie może skończyć się amputacją kończyny, a nawet śmiercią.

Czy w polskim prawie jest zakaz stosowania drutu kolczastego?

Polskie prawo nie zakazuje stosowania drutu kolczastego do budowy i zabezpieczania górnej części płotów. W sklepach i hurtowniach bez trudu zaopatrzysz się więc w różnej długości zwoje, 50 m i dłuższe. Są to najczęściej klasyczne druty Gliddena oraz druty żyletkowe. Ogólnodostępność tego materiału dowodzi, że nie jest on zarezerwowany wyłącznie na potrzeby wojska czy przedstawicieli innych branż.

Ustawodawca nie ogranicza też możliwości zastosowań drutów kolczastych. Można je montować zarówno przy posesjach prywatnych, jak i wokół działek rolnych czy przemysłowych.

Drut kolczasty: przepisy, które warto znać

Czy drut kolczasty można zainstalować w sposób dowolny? Oczywiście, że nie! Gdzie szukać informacji na temat zasad montażu? Zwróć uwagę na zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozdziale 9. tego Aktu zatytułowanym: Ogrodzenia, znajdziesz następujące wskazówki:

  • ogrodzenie nie może stwarzać potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa zwierząt i ludzi,

  • poniżej 1,8 m nie wolno umieszczać na płocie ostro zakończonych elementów, takich jak drut kolczasty czy tłuczone szkło.

Pełna, aktualna treść powyższego Rozporządzenia dostępna jest online w Bazie Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP.

Hodowlane ogrodzenie z drutu kolczastego – przepisy

Drut kolczasty przez wiele dekad był – i jest wykorzystywany jako materiał ogrodzeniowy w rolnictwie i hodowli zwierzęcej. Do dziś prowizoryczne płoty druciane stanowią charakterystyczny element krajobrazu polskich wsi. Co ciekawe, w polskim prawie dotychczas nie wprowadzono zakazu montażu drutów kolczastych na łąkach, pastwiskach czy wokół sadów.

W Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt ustawodawca pośrednio odnosi się do kwestii ogrodzeń. Powinny one być przede wszystkim bezpieczne. Mając na uwadze ten wymóg, wielu współczesnych hodowców rezygnuje z drutu kolczastego na rzecz innych materiałów, jak: pastuch elektryczny czy siatka leśna.

Czy można zamontować drut kolczasty wokół posesji?

Chcesz zabezpieczyć swoją posesję i zainstalować na płocie stalowy drut kolczasty? Zgodnie z polskim prawem, możesz dokonać montażu, jeśli ostro zakończone elementy będą znajdowały się powyżej 1,8 m nad ziemią. Przed zakupem zwoju sprawdź też poszczególne zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Upewnij się, że nie ma w nim żadnych przeciwwskazań, by wyposażyć płot w ostry drut.

Planujesz ogrodzić działkę rekreacyjną lub ogródek ROD i zastosować druty kolczaste? Zanim to zrobisz, porozmawiaj z sąsiadami i zapoznaj się z regulaminem lokalnego związku działkowców. W przypadku dodatkowych wątpliwości najlepiej skontaktuj się z urzędnikiem z gminy lub starostwa i dowiedz się, czy w danym terenie wolno stosować ostre druty.

Kary za montaż drutów kolczastych

Montaż drutów kolczastych w miejscach niedozwolonych w świetle prawa jest formą samowoli budowlanej. To również szkodliwe działanie, w wyniku którego mogą ucierpieć przechodnie lub zwierzęta. Polski Kodeks Karny przewiduje różne rodzaje kar za umyślne lub nieumyślne narażanie innych na niebezpieczeństwo i powstanie uszczerbku na zdrowiu.

Najlżejszą formą kary za niedozwolony montaż drutu kolczaastego jest kara grzywny. W następstwie idzie również zwykle nakaz natychmiastowego demontażu ostrych elementów. Najbardziej radykalną formą kary jest ograniczenie wolności. Znajduje ona wówczas, gdy dochodzi do trwałej utraty zdrowia lub życia wskutek upadku na drut kolczasty.