.

Ogrodzenia wojskowe i specjalne

Posted by      lip 14, 2022     Wszystkie
Ogrodzenia wojskowe i specjalne

Ogrodzenia wojskowe i specjalne: co warto o nich wiedzieć?

Niektóre obiekty wymagają zastosowania nietypowych ogrodzeń ze względów bezpieczeństwa. Restrykcyjne normy, dotyczące parametrów płotów, budowanych wokół poligonów, lotnisk czy zakładów przemysłowych, mają na celu przede wszystkim ochronę osób i mienia, znajdujących się po obu stronach ogrodzenia. Co warto wiedzieć na temat ogrodzeń militarnych i innych ogrodzeń, określanych mianem specjalnych? Oto wiedza w pigułce.

Czym są ogrodzenia specjalne i gdzie się je stosuje?

Nie każde ogrodzenie można nazwać specjalnym. To miano przysługuje wyłącznie płotom, które odpowiadają pewnym normom i wytycznym, ustalonym przez stosowne organy administracji. Pod pojęciem ogrodzenia specjalne należy rozumieć stalowe, wybetonowane płoty o wzmocnionej konstrukcji. Są to zwykle siatki ocynkowane – zgrzewane, panelowe lub plecione, zakończone drutem kolczatym lub żyletkowym. Konstrukcje tego typu można zobaczyć w wielu obiektach, na przykład:

 • na terenach wojskowych, lotniskach regionalnych, krajowych i międzynarodowych,

 • wokół aresztów, zakładów karnych, kopalni odkrywkowych, oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych, elektrowni, magazynów,

 • przy trafostacjach, węzłach elektroenergetycznych, 

 • w ogrodach zoologicznych i rezerwatach, w których są hodowane niebezpieczne, agresywne zwierzęta.

ogrodzenie-specjalne-militarne

Ogrodzenia militarne: czym się charakteryzują?

Poligony i inne tereny, należące do wojska, powinny być ogrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej na temat zasad budowania płotów wojskowych mówią między innymi:

 • Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych,

 • Norma obronna NO-040A009: Obiekty Wojskowe,

 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

Czym różni się ogrodzenie militarne od innych płotów? Ogrodzeniowe siatki wojskowe mają wzmocnioną konstrukcję, oczkowanie 50 mm x 50 mm, grubość drutu co najmniej 3 mm i są osadzone na solidnej, betonowej podmurówce (dopuszczalne są prefabrykaty betonowe). Druciane elementy muszą mieć warstwę antykorozyjną (ocynk). W górnej części takiego płotu znajduje się dodatkowe zabezpieczenie w postaci zwyżek z drutem kolczastym lub ostrzowym.

Ogrodzenie lotniska: podstawowe informacje

Ogrodzenie na lotniskach ma na celu zabezpieczenie pasa startowego przed wejściem zwierząt i ludzi. Co polskie prawo mówi na temat ogrodzenia lotniska? Przepisy, dotyczące kwestii technicznych, zawierają rozporządzenia ministerialne, odnoszące się do Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, w tym:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego.

W treści Rozporządzenia można znaleźć precyzyjne wytyczne, opisujące parametry płotów wokół lotnisk – takie ogrodzenie powinno być:

 • zrobione z paneli drucianych, zgrzewanych lub  z siatki drucianej (grubość drutu nie powinna być mniejsza niż 2,5 mm),

 • wysokie na co najmniej 2,44 m,

 • wyposażone w zwyżkę w kształcie litery V, sięgającą powyżej 1,8 m, składającą się z minimum 3 rzędów drutu (może to być drut kolczasty lub żyletkowy) – zamiast konstrukcji V można też zastosować formę walca,

 • trwale osadzone w gruncie (w betonie, prefabrykacie lub innym, trwałym podłożu).

Ustawodawca dopuszcza też wykorzystanie wokół lotnisk innych materiałów ogrodzeniowych i tworzyw sztucznych pod warunkiem, że są one odporne na uszkodzenia, rozerwanie lub złamanie. Ponadto, wzdłuż linii płotu zarządca lotniska powinien zorganizować 3-metrowy przesmyk, oczyszczony z drzew, krzewów i innych przeszkód, które mogłyby utrudnić patrolowanie terenu.

ogrodzenia-lotnicze

Ogrodzenia przemysłowe: rodzaje 

Wokół różnego rodzaju zakładów przemysłowych i magazynów często zamiast standardowych, lekkich paneli ocynkowanych systemowych 1,5 m stosowane są ogrodzenia specjalne. Takie płoty powstają zwykle na zamówienie i mają wysokość od 2 m do 3-4 m, w zależności od indywidualnych potrzeb zamawiającego. Jakie są podstawowe rodzaje ogrodzeń, wykorzystywanych w przemyśle? Na liście najczęściej wybieranych płotów są:

 • grube, kilkumetrowe siatki ocynkowane,

 • arkuszowe panele zgrzewane, 

 • pogrubione panele ocynkowane płaskie.

W celu poprawy bezpieczeństwa osób i mienia, znajdujących się na terenie zakładów, ogrodzenia przemysłowe mogą być dodatkowo wyposażone w druty kolczaste. Zamiast kolczastych drutów producenci ogrodzeń specjalistycznych oferują też przęsła wyprofilowane, których górna część (zwyżka, odkos) jest skierowana do środka posesji pod kątem 45 stopni.

Ogrodzenia specjalne mobilne

Do kategorii ogrodzeń specjalnych zaliczają się też ogrodzenia mobilne, wykorzystywane na placach budowy, podczas wystaw plenerowych, koncertów i innych eventów. Takie płoty występują w dwóch wersjach: pełnej lub ażurowej:

 • ogrodzenia przenośne blaszane pełne i przestawne panele ażurowe służą głównie na budowach – wyróżnia je to, że można je ustawiać w dowolnej konfiguracji i szybko zdemontować w razie potrzeby,

 • ażurowe płoty przenośne w formie barierek tymczasowych (barierek koncertowych) mają kształt prostokątów o owalnych krawędziach, z nóżkami w kształcie odwróconych liter V i bocznymi haczykami montażowymi.

Płoty przenośne znajdują też zastosowanie w obiektach wojskowych, na lotniskach i na parkingach przemysłowych. Najczęściej są one stosowane doraźnie jako alternatywa dla siatki leśnej i plecionej, na przykład podczas krótkotrwałych remontów.