.

Obchodní podmínky online www.tanidrut.com

§ 1

Předběžná ustanovení

 1. Internetový obchod STAL VÝROBCE PLOTŮ, který je k dispozici na internetové adrese www.tanidrut.com, provozuje Aleksander Kriukow, podniká pod společností PPHU STAL Aleksander Kriukow, zapsanou v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti (CEIDG) vedeném ministrem odpovědným za hospodářské záležitosti, NIP 827-204-81-37, REGON 100323042.

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny spotřebitelům i podnikatelům používajícím Obchod a definují pravidla používání Internetového obchodu a pravidla a způsob uzavírání prodejních smluv se Zákazníkem na dálku prostřednictvím Obchodu.

§ 2

definice

 1. Spotřebitel - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci Obchodu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.

 2. Prodejce -osoba a fyzikppodnikatelská činnost pod společností PPHU STAL Aleksander Kriukow, zapsaná v Centrálním rejstříku a informačním
  (CEIDG) prováděné ministrem odpovědným za hospodářskou
  Ekonomika, DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 827-204-81-37, REGON 100323042.

 3. Zákazník - jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím Obchodu.

 4. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž samostatné právo uděluje právní kapacitu a vykonává vlastním jménem hospodářskou činnost, která používá Obchod.

 5. Obchod - internetový obchod provozý prodávajícím na internetové adrese www.tanidrut.com.

 6. Smlouva uzavřená se Zákazníkem na dálku v rámci organizovaného systému uzavírání smluv uzavřených na dálku (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním využitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do okamžiku uzavření smlouvy včetně.

 7. Obchodní podmínky - tyto obchodní podmínky Obchodu.

 8. Objednávka - prohlášení o vůli zákazníka učiněné pomocí objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktu nebo produktu s prodávajícím.

 9. Účet - účet zákazníka ve Storu, shromažďuje údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách, které ve Storu zasuzuje.

 10. Registrační formulář – formulář dostupný ve Storu, který vám umožní vytvořit účet.

 11. Objednávkový formulář - interaktivní formulář dostupný ve Storu, který vám umožní zadat objednávku, zejména přidáním produktů do nákupního košíku a určením podmínek prodejní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

 12. Nákupní košík – prvek softwaru Store, ve kterém jsou viditelné produkty vybrané Zákazníkem, stejně jako možnost určení a úpravy údajů o objednávce, zejména množství produktů.

 13. Výrobek - pohyblivá položka/služba dostupná ve Skladu, která je předmětem prodejní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

 14. Kupní smlouva - smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu. Kupní smlouvou se rozumí také - použití vlastností Produktu - smlouva o poskytování služeb a smlouva o dílo.

§ 3

Úložiště kontaktů

 1. Adresa prodejce: 93-237 Lodž, Slezská ulice 130

 2. E-mailová adresa prodejce: stal29@interia.eu

 3. Telefonní číslo prodejce: 798-535-535

 4. Číslo bankovního účtu prodávajícího:

ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1461 1000 0023 1499 9737

 1. Zákazník může s prodávajícím komunikovat prostřednictvím adres a telefonních čísel uvedených v tomto odstavci.

 2. Zákazník může telefonicky komunikovat s prodávajícím z Po-Pá. od 8:00 do 16:00.

§ 4

Technické požadavky

Chcete-li store používat, včetně procházení sortimentu Obchodu a zadávání objednávek produktů, musíte:

 1. Koncové zařízení s přístupem k internetu a webovým prohlížečem

 2. Aktivní e-mailový účet

 3. povolené soubory cookie,

 4. Je nainstalován flashplayer.

§ 5

Obecné informace

 1. Prodávající v plném rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za jakékoli narušení tohoto přerušení fungování Obchodu způsobené vyšší mocí, neoprávněnými jednáními třetích stran nebo neslučitelností Internetového obchodu s technickou infrastrukturou Klienta.

 2. Procházení sortimentu Obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek zákazníků na produkty v sortimentu Obchodu je možné buď po vytvoření účtu v souladu s ustanoveními § 6 Řádu, nebo poskytnutím potřebných osobních a adresových údajů umožňujících provedení Objednávky bez vytvoření účtu.

 3. Ceny uvedené v obchodě jsou v polských ZLOTYS a jsou hrubé ceny (včetně DPH).

 4. Konečná (konečná) částka splatná Zákazníkem se skládá z ceny produktu a nákladů na doručení (včetně poplatků za dopravu, doručení a kurýrní služby), o kterých je Zákazník informován na webových stránkách Obchodu při zadávání Objednávky, a to i v době vyjádření své ochoty být vázán prodejní smlouvou.

 5. V případě dohody zahrnující předplatné nebo poskytování služeb na dobu neurčitou je konečnou cenou celková cena pokrývající všechny platby za zúčtovací období.

 6. Pokud povaha předmětu smlouvy neumožňuje, přiměřeně posuzující, výpočet konečné (konečné) ceny předem, budou v Obchodě uvedeny informace o způsobu výpočtu ceny, jakož i poplatky za dopravu, dodávku, poštovní služby a další náklady v Obchodě na kartě Náklady na doručení nebo v popisu produktu.

 7. Fotografie umístěné v obchodě jsou ilustrativní. Některé obrázky ukazují fragment zboží / části zboží. Položka se může lišit v závislosti na nastavení monitoru.

§ 6

Vytvoření účtu ve Storu

 1. Chcete-li vytvořit účet ve Storu, musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné zadat následující údaje Název, doručovací adresa/FV, kontaktní telefon, e-mail.

 2. Vytvoření účtu ve Storu je zdarma.

 3. Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla stanoveného v registračním formuláři.

 4. Zákazník má možnost kdykoliv, bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků, smazat Účet zasláním příslušné žádosti prodávajícímu, zejména e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidla pro zadání objednávky

Za účelem objednávky:

 1. přihlášení do obchodu (volitelné);

 2. vyberte produkt, který je předmětem objednávky, a poté klikněte na tlačítko "Koupit";

 3. přihlásit se nebo použít možnost objednávky bez registrace;

 4. pokud jste si vybrali možnost zadat Objednávku bez registrace - vyplňte objednávkový formulář zadáním údajů příjemce Objednávky a adresy, na kterou má být Produkt dodán, vyberte typ zásilky (způsob dodání Produktu), zadejte údaje do faktury, pokud se liší od údajů příjemce Objednávky,

 5. klikněte na tlačítko "Pokračovat v plnění objednávky" a potvrďte, že jste zadáli objednávku s platební povinností,

 6. zvolte jeden z dostupných platebních způsobů a v závislosti na způsobu platby zaplaťte objednávku v určité lhůtě, s výhradou § 8 odst.

§ 8

Nabízené způsoby dodání a platby

 1. Zákazník může použít následující způsoby dodání nebo vyzvednutí objednaného Produktu:

 1. Dodávka naší dopravou,

 2. Kurýrní balíček s platbou předem nebo na dobírku,

 3. Kurýrní paleta s platbou předem nebo na dobírku,

 4. Osobní sbírka k dispozici na: 93-237 Lodž, ul. Śląska 130.

 1. Zákazník může použít následující platební metody:

 1. Platba při dodání,

 2. Platba na dobírku,

 3. Platba bankovním převodem na účet prodávajícího,

 4. Elektronické platby, rychlý převod,

 5. Platba kreditní kartou.

3. Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných platebních metodách naleznete na webových stránkách Obchodu.

§ 9

Plnění kupní smlouvy

 1. Popisy, fotografie nebo cena předloženého zboží nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku (článek 66)

 2. Po zadání Objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň ji přijme k provedení. Potvrzení o přijetí Objednávky a její přijetí k provedení je učiněno zasláním příslušného e-mailu Zákazníkovi na e-mailovou adresu zákazníka poskytnutou během objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k provedení.

 3. Pokud se zákazník rozhodne:

 1. Platba bankovním převodem, elektronickými platbami nebo platbou kreditní kartou, je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření prodejní smlouvy - jinak bude objednávka zrušena.

 2. při dodání je Zákazník povinen provést platbu při dodání. V případě neodůvodněného nevysbíraného vyzvednutí zásilky od kurýra/řidiče je Zákazník povinen zaplatit náklady na vrácení zásilky.

 3. platbu v hotovosti při převzetí zásilky je Zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky do 7 dnů ode dne obdržení informací o připravenosti zásilky k vyzvednutí.

 1. Pokud si Zákazník zvolil jiný způsob dodání než osobní odběr, bude Produkt zaslán prodávajícím ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 tohoto odstavce) způsobem zvoleným Zákazníkem při zadávání Objednávky.

 2. Pokud si objednáte produkty s různými termíny dodání, je datum dodání nejdelším zadaným datem dodání.

 3. Datum dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:

 1. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickými platbami nebo platební kartou - ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího.

 2. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby při dodání – ode dne uzavření prodejní smlouvy,

6. Pokud se Zákazník rozhodne obdržet osobní produkt, bude produkt připraven k vyzvednutí zákazníkem ve lhůtě uvedené v popisu produktu. Prodávající bude zákazníka dodatečně informovat o připravenosti Produktu na e-mailovou adresu zákazníka poskytnutou během objednávky.

7. V případě objednání Produktů s různými dodacími dobami je nejdelším uvedeným datem dodání uvedené datum.

8. Začátek připravenosti zákazníka k vyzvednutí zákazníkem se počítá takto:

 1. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickými platbami nebo platební kartou - ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího.

 2. Pokud si Zákazník zvolí metodu v hotovosti při osobním inkasu – ode dne uzavření prodejní smlouvy.

9. Dodávka produktu probíhá výhradně na území polštiny. Možné dodání v rámci EU po dohodě o nákladech na objednávku, zemi a dopravu.

10. Dodání Produktu Zákazníkovi je splatné, nestanoví-li Prodejní smlouva jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu na kartě "Náklady na doručení" a při zadávání Objednávky, a to i v době, kdy Zákazník vyjadřuje svou ochotu být vázán obchodní smlouvou.

11. Osobní odběr Produktu zákazníkem je zdarma.

§ 10

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o prodeji do 14 dnů bez udílně důvodu.

 2. Lhůta uvedená v odstavci 1 běží od dodání Produktu spotřebiteli nebo jiné osobě, než je dopravce, kterého určí.

 3. V případě smlouvy, která se vztahuje na více produktů, které jsou dodávány samostatně, v šaržích nebo v částech, běží lhůta uvedená v odstavci 1 od dodání posledního zboží, šarže nebo části.

 4. V případě dohody, která spočívá v pravidelné dodávce produktů po omezenou dobu (předplatné), období uvedené v odstavci 1 pominou od získání první položky.

 5. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy prohlášením o odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Pro splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, aby spotřebitel poslal prohlášení před uplynutím této lhůty.

 6. Výpis lze zaslat tradičními e-mailovými, faxovými nebo elektronickými prostředky zasláním výpisu na e-mailovou adresu prodávajícího nebo prohlášením na webových stránkách prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Prohlášení může být rovněž učiněno na formuláři, jehož vzor je přílohou 1 těchto Obchodních podmínek a přílohou zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, ale to není povinné.

 7. V případě elektronického zaslání prohlášení spotřebitele zašle prodávající spotřebiteli neprodleně na e-mailovou adresu poskytnutou spotřebitelem potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Smlouvy.

 8. Důsledky odstoupení od Um:

 1. V případě odstoupení od dohody uzavřené na dálku se dohoda nepovažuje za uzavřenou.

 2. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, kromě nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného prodávajícím.

 3. Prodávající vrátí peníze stejnými platebními metodami, které spotřebitel použil při původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které pro něj nebude znamenat žádné náklady.

 4. Prodávající může vrácení peněz odedržet, dokud produkt obdrží zpět nebo dokud nebude poskytnut důkaz o jeho vrácení, k jehožmu prvnímu produktu.

 5. Spotřebitel by měl produkt neprodleně vrátit na adresu prodávajícího uvedenou v těchto Předpisech, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval prodávajícího o odstoupení od Smlouvy. Lhůta bude splněna, pokud spotřebitel zašle Produkt zpět před uplynutím 14denní lhůty.

 6. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Výrobku, včetně nákladů na vrácení Výrobku, pokud výrobek nemohl být ze své podstaty vrácen poštou obvyklým způsobem.

 7. Spotřebitel odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty výrobku vyplývající z používání Výrobku jiným způsobem, než který je nezbytný pro určení povahy, vlastností a fungování Výrobku.

9. V případě, že vzhledem k povaze Produktu nemůže být vrácen poštou, budou informace o tom, stejně jako náklady na vrácení produktu, zahrnuty do popisu produktu ve Skladu.

10. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřenou na dálku v souvislosti se Smlouvou:

 1. v němž je předmětem služby nefabrikovaná položka vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo pro splnění jeho individuálních potřeb,

 2. ve kterém je předmětem služby předmět dodávaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání,

 3. ve které je předmět služby záležitostí, která se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost,

 4. za poskytování služeb, pokud prodávající službu provedl v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po plnění prodávajícím ztrácí právo odstoupit od Smlouvy,

 5. ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

 6. v němž je předmětem služby zboží, které je po dodání svou povahou neoddělitelně spjato s jinými věcmi,

 7. v němž jsou předmětem služby alkoholické nápoje, na jehož ceně bylo dohodnuto při uzavření kupní smlouvy, jejíž dodání může probíhat až po 30 dnech a jehož hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu,

 8. ve kterých jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání,

 9. o dodání novin, periodik nebo periodik, s výjimkou smlouvy o předplatném,

 10. poskytovat digitální obsah, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co ho prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy,

§ 11

Reklamace a záruka

 1. Na nové produkty se vztahuje smlouva o prodeji.

 2. Prodávající je povinen poskytnout Zákazníkovi předmět bez vad.

 3. V případě vady zakoupené od prodávajícího zboží má Zákazník právo podat reklamaci na základě ustanovení o zárukách v občanském zákoníku. Je-li klient podnikatelem, strany vylučují odpovědnost v rámci záruky.

 4. Reklamace musí být podána písemně nebo elektronicky na adresy prodávajícího uvedené v těchto Řádech.

 5. Doporučuje se, aby reklamace obsahovala m.in. stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, údaje o Zákazníkovi, který reklamaci podal, a žádost zákazníka v souvislosti s vadou zboží.

6. Prodávající odpoví na žádost o reklamaci okamžitě, a pokud je Zákazníkem spotřebitel - nejpozději do 14 dnů. Je-li zákazník spotřebitelem a prodávající na žádost o reklamaci do 14 dnů neodoím, považuje se žádost zákazníka za oprávněnou.

7. Zboží vrácené v rámci reklamační potřeby by mělo být zasláno na adresu uvedenou v § 3 těchto Obchodních podmínek.

8. Na výrobky se vztahuje roční záruka výrobce.

§ 12

Mimosoudní vyřizování stížností a náprava

 1. Podrobné informace o možnosti spotřebitele používat mimosoudní metody vyřizování stížností a nápravu a pravidla pro přístup k těmto postupům jsou k dispozici v prostorách a na webových stránkách okresních (obecních) obhájců spotřebitelů, sociálních organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, provinční inspektoráty obchodní inspekce a na těchto internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Spotřebitel má následující příklady možností použití mimosoudního řešení stížností a nápravy:

 1. Spotřebitel je oprávněn požádat stálý smírný spotřebitelský soud uvedený v článku 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Věstník zákonů z roku 2014, bod 148, ve znění pozdějších předpisů) s žádostí o urovnání sporu vyplývajícího ze Smlouvy uzavřené s prodávajícím.

 2. Spotřebitel je oprávněn požádat zemského inspektora Živnostenské inspekce v souladu s článkem 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Žumpa zákona z roku 2014, bod 148 ve znění pozdějších předpisů) s žádostí o mediační řízení o smírném ukončení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.

 3. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (m.in. Federace spotřebitelů, Asociace polských spotřebitelů).

§ 13

Osobní údaje v Internetovém obchodě

 1. Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je prodávající.

 2. Osobní údaje zákazníků shromážděné Správcem prostřednictvím Internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem plnění prodejní smlouvy a pokud s tím zákazník souhlasí - také pro marketingové účely.

 3. Příjemci osobních údajů zákazníků Internetového obchodu mohou být:

 1. V případě Zákazníka, který používá způsob doručení poštou nebo kurýrem v Internetovém obchodě, správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli provádějícím zásilky jménem Správce.

 2. V případě Zákazníka, který používá elektronickou platební metodu nebo platební kartu v Internetovém obchodě, správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníkovi, vybranému subjektu, který zpracovává výše uvedené platby v Internetovém obchodě.

4. Zákazník má právo na přístup k obsahu svých údajů a na jejich opravu.

5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, i když neposkytování osobních údajů uvedených v Předpisech nezbytných pro uzavření kupní smlouvy vede k neschopnosti uzavřít tuto smlouvu.

Obchodní podmínky online www.tanidrut.com

§ 1

Předběžná ustanovení

 1. Internetový obchod STAL VÝROBCE PLOTŮ, který je k dispozici na internetové adrese www.tanidrut.com, provozuje Aleksander Kriukow, podniká pod společností PPHU STAL Aleksander Kriukow, zapsanou v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti (CEIDG) vedeném ministrem odpovědným za hospodářské záležitosti, NIP 827-204-81-37, REGON 100323042.

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny spotřebitelům i podnikatelům používajícím Obchod a definují pravidla používání Internetového obchodu a pravidla a způsob uzavírání prodejních smluv se Zákazníkem na dálku prostřednictvím Obchodu.

§ 2

definice

 1. Spotřebitel - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci Obchodu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.

 2. Prodejce -osoba a fyzikppodnikatelská činnost pod společností PPHU STAL Aleksander Kriukow, zapsaná v Centrálním rejstříku a informačním
  (CEIDG) prováděné ministrem odpovědným za hospodářskou
  Ekonomika, DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 827-204-81-37, REGON 100323042.

 3. Zákazník - jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím Obchodu.

 4. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž samostatné právo uděluje právní kapacitu a vykonává vlastním jménem hospodářskou činnost, která používá Obchod.

 5. Obchod - internetový obchod provozý prodávajícím na internetové adrese www.tanidrut.com.

 6. Smlouva uzavřená se Zákazníkem na dálku v rámci organizovaného systému uzavírání smluv uzavřených na dálku (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním využitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do okamžiku uzavření smlouvy včetně.

 7. Obchodní podmínky - tyto obchodní podmínky Obchodu.

 8. Objednávka - prohlášení o vůli zákazníka učiněné pomocí objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktu nebo produktu s prodávajícím.

 9. Účet - účet zákazníka ve Storu, shromažďuje údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách, které ve Storu zasuzuje.

 10. Registrační formulář – formulář dostupný ve Storu, který vám umožní vytvořit účet.

 11. Objednávkový formulář - interaktivní formulář dostupný ve Storu, který vám umožní zadat objednávku, zejména přidáním produktů do nákupního košíku a určením podmínek prodejní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

 12. Nákupní košík – prvek softwaru Store, ve kterém jsou viditelné produkty vybrané Zákazníkem, stejně jako možnost určení a úpravy údajů o objednávce, zejména množství produktů.

 13. Výrobek - pohyblivá položka/služba dostupná ve Skladu, která je předmětem prodejní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

 14. Kupní smlouva - smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu. Kupní smlouvou se rozumí také - použití vlastností Produktu - smlouva o poskytování služeb a smlouva o dílo.

§ 3

Úložiště kontaktů

 1. Adresa prodejce: 93-237 Lodž, Slezská ulice 130

 2. E-mailová adresa prodejce: stal29@interia.eu

 3. Telefonní číslo prodejce: 798-535-535

 4. Číslo bankovního účtu prodávajícího:

ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1461 1000 0023 1499 9737

 1. Zákazník může s prodávajícím komunikovat prostřednictvím adres a telefonních čísel uvedených v tomto odstavci.

 2. Zákazník může telefonicky komunikovat s prodávajícím z Po-Pá. od 8:00 do 16:00.

§ 4

Technické požadavky

Chcete-li store používat, včetně procházení sortimentu Obchodu a zadávání objednávek produktů, musíte:

 1. Koncové zařízení s přístupem k internetu a webovým prohlížečem

 2. Aktivní e-mailový účet

 3. povolené soubory cookie,

 4. Je nainstalován flashplayer.

§ 5

Obecné informace

 1. Prodávající v plném rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za jakékoli narušení tohoto přerušení fungování Obchodu způsobené vyšší mocí, neoprávněnými jednáními třetích stran nebo neslučitelností Internetového obchodu s technickou infrastrukturou Klienta.

 2. Procházení sortimentu Obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek zákazníků na produkty v sortimentu Obchodu je možné buď po vytvoření účtu v souladu s ustanoveními § 6 Řádu, nebo poskytnutím potřebných osobních a adresových údajů umožňujících provedení Objednávky bez vytvoření účtu.

 3. Ceny uvedené v obchodě jsou v polských ZLOTYS a jsou hrubé ceny (včetně DPH).

 4. Konečná (konečná) částka splatná Zákazníkem se skládá z ceny produktu a nákladů na doručení (včetně poplatků za dopravu, doručení a kurýrní služby), o kterých je Zákazník informován na webových stránkách Obchodu při zadávání Objednávky, a to i v době vyjádření své ochoty být vázán prodejní smlouvou.

 5. V případě dohody zahrnující předplatné nebo poskytování služeb na dobu neurčitou je konečnou cenou celková cena pokrývající všechny platby za zúčtovací období.

 6. Pokud povaha předmětu smlouvy neumožňuje, přiměřeně posuzující, výpočet konečné (konečné) ceny předem, budou v Obchodě uvedeny informace o způsobu výpočtu ceny, jakož i poplatky za dopravu, dodávku, poštovní služby a další náklady v Obchodě na kartě Náklady na doručení nebo v popisu produktu.

§ 6

Vytvoření účtu ve Storu

 1. Chcete-li vytvořit účet ve Storu, musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné zadat následující údaje Název, doručovací adresa/FV, kontaktní telefon, e-mail.

 2. Vytvoření účtu ve Storu je zdarma.

 3. Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla stanoveného v registračním formuláři.

 4. Zákazník má možnost kdykoliv, bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků, smazat Účet zasláním příslušné žádosti prodávajícímu, zejména e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidla pro zadání objednávky

Za účelem objednávky:

 1. přihlášení do obchodu (volitelné);

 2. vyberte produkt, který je předmětem objednávky, a poté klikněte na tlačítko "Koupit";

 3. přihlásit se nebo použít možnost objednávky bez registrace;

 4. pokud jste si vybrali možnost zadat Objednávku bez registrace - vyplňte objednávkový formulář zadáním údajů příjemce Objednávky a adresy, na kterou má být Produkt dodán, vyberte typ zásilky (způsob dodání Produktu), zadejte údaje do faktury, pokud se liší od údajů příjemce Objednávky,

 5. klikněte na tlačítko "Pokračovat v plnění objednávky" a potvrďte, že jste zadáli objednávku s platební povinností,

 6. zvolte jeden z dostupných platebních způsobů a v závislosti na způsobu platby zaplaťte objednávku v určité lhůtě, s výhradou § 8 odst.

§ 8

Nabízené způsoby dodání a platby

 1. Zákazník může použít následující způsoby dodání nebo vyzvednutí objednaného Produktu:

 1. Dodávka naší dopravou,

 2. Kurýrní balíček s platbou předem nebo na dobírku,

 3. Kurýrní paleta s platbou předem nebo na dobírku,

 4. Osobní sbírka k dispozici na: 93-237 Lodž, ul. Śląska 130.

 1. Zákazník může použít následující platební metody:

 1. Platba při dodání,

 2. Platba na dobírku,

 3. Platba bankovním převodem na účet prodávajícího,

 4. Elektronické platby, rychlý převod,

 5. Platba kreditní kartou.

3. Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných platebních metodách naleznete na webových stránkách Obchodu.

§ 9

Plnění kupní smlouvy

 1. Uzavření Prodejní smlouvy mezi Zákazníkem a prodávajícím probíhá poté, co zákazník založí Objednávku prostřednictvím objednávky v Internetovém obchodě v souladu s § 7 Řádu.

 2. Po zadání Objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň ji přijme k provedení. Potvrzení o přijetí Objednávky a její přijetí k provedení je učiněno zasláním příslušného e-mailu zákazníkovi na e-mailovou adresu zákazníka poskytnutou během objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení prodávajícího o převzetí Objednávky a jejím přijetí k provedení a potvrzení uzavření Obchodní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je uzavřena prodejní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

 3. Pokud se zákazník rozhodne:

 1. Platba bankovním převodem, elektronickými platbami nebo platbou kreditní kartou, je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření prodejní smlouvy - jinak bude objednávka zrušena.

 2. při dodání je Zákazník povinen provést platbu při dodání.

 3. platbu v hotovosti při převzetí zásilky je Zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky do 7 dnů ode dne obdržení informací o připravenosti zásilky k vyzvednutí.

 1. Pokud si Zákazník zvolil jiný způsob dodání než osobní odběr, bude Produkt zaslán prodávajícím ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 tohoto odstavce) způsobem zvoleným Zákazníkem při zadávání Objednávky.

 2. Pokud si objednáte produkty s různými termíny dodání, je datum dodání nejdelším zadaným datem dodání.

 3. Datum dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:

 1. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickými platbami nebo platební kartou - ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího.

 2. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby při dodání – ode dne uzavření prodejní smlouvy,

6. Pokud se Zákazník rozhodne obdržet osobní produkt, bude produkt připraven k vyzvednutí zákazníkem ve lhůtě uvedené v popisu produktu. Prodávající bude zákazníka dodatečně informovat o připravenosti Produktu na e-mailovou adresu zákazníka poskytnutou během objednávky.

7. V případě objednání Produktů s různými dodacími dobami je nejdelším uvedeným datem dodání uvedené datum.

8. Začátek připravenosti zákazníka k vyzvednutí zákazníkem se počítá takto:

 1. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickými platbami nebo platební kartou - ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího.

 2. Pokud si Zákazník zvolí metodu v hotovosti při osobním inkasu – ode dne uzavření prodejní smlouvy.

9. Dodávka produktu probíhá výhradně na území polštiny. Možné dodání v rámci EU po dohodě o nákladech na objednávku, zemi a dopravu.

10. Dodání Produktu Zákazníkovi je splatné, nestanoví-li Prodejní smlouva jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu na kartě "Náklady na doručení" a při zadávání Objednávky, a to i v době, kdy Zákazník vyjadřuje svou ochotu být vázán obchodní smlouvou.

11. Osobní odběr Produktu zákazníkem je zdarma.

§ 10

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o prodeji do 14 dnů bez udílně důvodu.

 2. Lhůta uvedená v odstavci 1 běží od dodání Produktu spotřebiteli nebo jiné osobě, než je dopravce, kterého určí.

 3. V případě smlouvy, která se vztahuje na více produktů, které jsou dodávány samostatně, v šaržích nebo v částech, běží lhůta uvedená v odstavci 1 od dodání posledního zboží, šarže nebo části.

 4. V případě dohody, která spočívá v pravidelné dodávce produktů po omezenou dobu (předplatné), období uvedené v odstavci 1 pominou od získání první položky.

 5. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy prohlášením o odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Pro splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, aby spotřebitel poslal prohlášení před uplynutím této lhůty.

 6. Výpis lze zaslat tradičními e-mailovými, faxovými nebo elektronickými prostředky zasláním výpisu na e-mailovou adresu prodávajícího nebo prohlášením na webových stránkách prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Prohlášení může být rovněž učiněno na formuláři, jehož vzor je přílohou 1 těchto Obchodních podmínek a přílohou zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, ale to není povinné.

 7. V případě elektronického zaslání prohlášení spotřebitele zašle prodávající spotřebiteli neprodleně na e-mailovou adresu poskytnutou spotřebitelem potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Smlouvy.

 8. Důsledky odstoupení od Um:

 1. V případě odstoupení od dohody uzavřené na dálku se dohoda nepovažuje za uzavřenou.

 2. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, kromě nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného prodávajícím.

 3. Prodávající vrátí peníze stejnými platebními metodami, které spotřebitel použil při původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které pro něj nebude znamenat žádné náklady.

 4. Prodávající může vrácení peněz odedržet, dokud produkt obdrží zpět nebo dokud nebude poskytnut důkaz o jeho vrácení, k jehožmu prvnímu produktu.

 5. Spotřebitel by měl produkt neprodleně vrátit na adresu prodávajícího uvedenou v těchto Předpisech, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval prodávajícího o odstoupení od Smlouvy. Lhůta bude splněna, pokud spotřebitel zašle Produkt zpět před uplynutím 14denní lhůty.

 6. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Výrobku, včetně nákladů na vrácení Výrobku, pokud výrobek nemohl být ze své podstaty vrácen poštou obvyklým způsobem.

 7. Spotřebitel odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty výrobku vyplývající z používání Výrobku jiným způsobem, než který je nezbytný pro určení povahy, vlastností a fungování Výrobku.

9. V případě, že vzhledem k povaze Produktu nemůže být vrácen poštou, budou informace o tom, stejně jako náklady na vrácení produktu, zahrnuty do popisu produktu ve Skladu.

10. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřenou na dálku v souvislosti se Smlouvou:

 1. v němž je předmětem služby nefabrikovaná položka vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo pro splnění jeho individuálních potřeb,

 2. ve kterém je předmětem služby předmět dodávaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání,

 3. ve které je předmět služby záležitostí, která se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost,

 4. za poskytování služeb, pokud prodávající službu provedl v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po plnění prodávajícím ztrácí právo odstoupit od Smlouvy,

 5. ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

 6. v němž je předmětem služby zboží, které je po dodání svou povahou neoddělitelně spjato s jinými věcmi,

 7. v němž jsou předmětem služby alkoholické nápoje, na jehož ceně bylo dohodnuto při uzavření kupní smlouvy, jejíž dodání může probíhat až po 30 dnech a jehož hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu,

 8. ve kterých jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání,

 9. o dodání novin, periodik nebo periodik, s výjimkou smlouvy o předplatném,

 10. poskytovat digitální obsah, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co ho prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy,

§ 11

Reklamace a záruka

 1. Na nové produkty se vztahuje smlouva o prodeji.

 2. Prodávající je povinen poskytnout Zákazníkovi předmět bez vad.

 3. V případě vady zakoupené od prodávajícího zboží má Zákazník právo podat reklamaci na základě ustanovení o zárukách v občanském zákoníku. Je-li klient podnikatelem, strany vylučují odpovědnost v rámci záruky.

 4. Reklamace musí být podána písemně nebo elektronicky na adresy prodávajícího uvedené v těchto Řádech.

 5. Doporučuje se, aby reklamace obsahovala m.in. stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, údaje o Zákazníkovi, který reklamaci podal, a žádost zákazníka v souvislosti s vadou zboží.

6. Prodávající odpoví na žádost o reklamaci okamžitě, a pokud je Zákazníkem spotřebitel - nejpozději do 14 dnů. Je-li zákazník spotřebitelem a prodávající na žádost o reklamaci do 14 dnů neodoím, považuje se žádost zákazníka za oprávněnou.

7. Zboží vrácené v rámci reklamační potřeby by mělo být zasláno na adresu uvedenou v § 3 těchto Obchodních podmínek.

8. Na výrobky se vztahuje roční záruka výrobce.

§ 12

Mimosoudní vyřizování stížností a náprava

 1. Podrobné informace o možnosti spotřebitele používat mimosoudní metody vyřizování stížností a nápravu a pravidla pro přístup k těmto postupům jsou k dispozici v prostorách a na webových stránkách okresních (obecních) obhájců spotřebitelů, sociálních organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, provinční inspektoráty obchodní inspekce a na těchto internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Spotřebitel má následující příklady možností použití mimosoudního řešení stížností a nápravy:

 1. Spotřebitel je oprávněn požádat stálý smírný spotřebitelský soud uvedený v článku 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Věstník zákonů z roku 2014, bod 148, ve znění pozdějších předpisů) s žádostí o urovnání sporu vyplývajícího ze Smlouvy uzavřené s prodávajícím.

 2. Spotřebitel je oprávněn požádat zemského inspektora Živnostenské inspekce v souladu s článkem 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Žumpa zákona z roku 2014, bod 148 ve znění pozdějších předpisů) s žádostí o mediační řízení o smírném ukončení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.

 3. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (m.in. Federace spotřebitelů, Asociace polských spotřebitelů).

§ 13

Osobní údaje v Internetovém obchodě

 1. Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je prodávající.

 2. Osobní údaje zákazníků shromážděné Správcem prostřednictvím Internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem plnění prodejní smlouvy a pokud s tím zákazník souhlasí - také pro marketingové účely.

 3. Příjemci osobních údajů zákazníků Internetového obchodu mohou být:

 1. V případě Zákazníka, který používá způsob doručení poštou nebo kurýrem v Internetovém obchodě, správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli provádějícím zásilky jménem Správce.

 2. V případě Zákazníka, který používá elektronickou platební metodu nebo platební kartu v Internetovém obchodě, správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníkovi, vybranému subjektu, který zpracovává výše uvedené platby v Internetovém obchodě.

4. Zákazník má právo na přístup k obsahu svých údajů a na jejich opravu.

5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, i když neposkytování osobních údajů uvedených v Předpisech nezbytných pro uzavření kupní smlouvy vede k neschopnosti uzavřít tuto smlouvu.

§ 14

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu jsou uzavírány v polštině.

2. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v Řádu z důležitých důvodů, tj. změn zákona, změn platebních metod a dodávek - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto předpisů. Prodávající informuje zákazníka nejméně 7 dní před jakoukoli změnou.

3. V záležitostech, které nejsou upraveny tímto nařízením, se použijí obecně použitelná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb; zákon o právech spotřebitelů, zákon o ochraně osobních údajů.

4. Zákazník má právo používat mimosoudní prostředky k vyřizování stížností a nápravy. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím on-line platformy EU pro odpráva k financování odpráva k internetu, která je k dispozici na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Příloha 1 VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ (tento formulář musí být vyplněn a zaslán zpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Adresát: PPHU STAL Aleksander Kriukow, 93-237 Lodž, ul. Śląska 130, NIP: 827-204-81-37, e-mail: stal29@interia.eu, fax:798-535-535
I/Tímto vás informujeme/informujeme o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujících věcí/smlouvy o dodání následujících věcí......................

Datum uzavření smlouvy /přijetí
Jméno příjemce
Adresy spotřebitelů
Podpisy spotřebitelů
rande