Informacja dla konsumenta - zakup na odległość

1)Jeśli jesteś konsumentem i dokonałeś zakupu u przedsiębiorcy, to w większości przypadków możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu (a w przypadku świadczenia usługi ? od daty zawarcia umowy). Aby to zrobić, pisemnie poinformuj sprzedającego o odstąpieniu.

2)Masz obowiązek odesłać towar w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia, a sprzedający w tym samym czasie powinien zwrócić Ci wpłaconą kwotę (cena przedmiotu + koszt wysyłki), może on jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Co więcej, jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia przedmiotu inny, niż najtańszy oferowany przez sprzedającego, nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów. Pamiętaj też, że odsyłasz przedmiot na własny koszt. Koszt dla konsumenta odesłania towaru wynosi tyle samo, co koszt transportu wyceniony na fakturze lub paragonie podczas zakupu towaru. Oczywiście konsument może we własnym zakresie dostarczyć towar do siedziby firmy, jeżeli uważa że jest to dla niego bardziej ekonomiczne.

Masz na to 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu pisemnego powiadomienia sprzedającego o odstąpieniu od umowy. 

3)Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu jeśli:

  • otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru;
  • rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić 
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
  • sprzedający wykonał w pełni usługę (np. usługa transportowa) za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy;
4) Czy jako kupujący pokrywam koszty wysyłki w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru?

Jako konsument ponosisz tylko bezpos?rednie koszty zwrotu rzeczy - ważne aby towar był w nienaruszonym stanie i oryginalnie zapakowany oraz nie używany - w ofercie posiadamy głównie materiały budowlane, które po ich użyciu nie nadają się do zwrotu - wtedy jako sprzedający takiego zwrotu nie przyjmujemy.

5) Wszelkie  uwagi i reklamacje prosimy składać pisemnie pod podany adres e-mail lub nadsyłać pod adres siedziby firmy - dane do korespondencji dostępne w zakładce kontakt.

6) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: 

PPHU STAL Aleksander Kriukow, 93-237 Łódź, ul. Śląska 130, NIP: 827-204-81-37, email: stal29@interia.eu, fax:798-535-535 (wew. 4)

 Ja/My  niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/usługi ................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy /odbioru 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów) 

Podpis konsumenta(-ów) 

DataKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU STAL Aleksander Kriukow, NIP: 827-204-81-37, REGON: 100323042, z siedzibą w 93-237 Łódź, ul. Śląska 130, kontakt z administratorem danych – 786-122-120, stal29@interia.eu;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-realizacji i dostawy zamówień,

-zapewnienia obsługi usług płatniczych,

-windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

-prowadzenia analiz statystycznych;

-przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

-w celach pozostałych, bezpośrednio związanych z prowadzona działalnością gospodarczą oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

-wsparcia obsługi klienta oraz obsługi posprzedażowej,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 6 ust.1 pkt b, c;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

-firmy kurierskie oraz Poczta Polska S.A,

-firmy transportowe,

-firma utrzymująca serwer;

-organy administracji podatkowo-skarbowej, ubezpieczeniowej.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji zamówienia oraz do czasu niezbędnego na wykonanie obowiązku prawnego;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na podstawie zamówienia.PPHU Stal
ul. Śląska 130 (wjazd od ul. Lodowej)
93-237 Łódź
Tel.: +48 798-535-535
E-mail: stal29@interia.eu
Sklep
stacjonarny:
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00
Sobota: 9.00 - 14.00
Facebook