Instrukcja budowy ogrodzeń z siatki ogrodzeniowej plecionej

1) Prace przygotowawcze - wyrównanie i uporządkowanie terenu na linii ogrodzenia

Przed wejściem ekipy montażowej należy przygotować teren na linii ogrodzenia.

Do prac porządkowych zalicza się m.in. pousuwanie wszelkich przeszkód uniemożliwiających dalsze prace budowy ogrodzenia. tj. korzeni drzew, pozostałości po starych konstrukcjach betonowych, skoszenia trawy, powyrywania chwastów. Zaleca się (choć nie jest to konieczne) wyrównanie terenu.

2) Naniesienie punktów krańcowych

Inwestor zobligowany jest do naniesienia tzw. punktów krańcowych oraz miejsc załamań ogrodzenia za pomocą drewnianych palików lub kredy na podstawie profesjonalnych planów geodezyjnych działki.

3) Wyznaczenie położenia bram i furtek na linii ogrodzenia

Planując położenie bram i furtek, warto pamiętać, zwłaszcza dla ogrodzeń panelowych, że powinno stanowić wielokrotność całego modułu o szerokości L=2,5m tak, by zminimalizować konieczność modyfikowania przygotowanych przęseł. Takie rozwiązanie podnosi również efekt estetyczny całej konstrukcji.

3) Zakup piasku i cementu

Istnieję konieczność zaopatrzenia placu budowy w piasek i cement.

Szacuje się następującą zużywalność:

a) cementu

- 25 kg na średnio 5 dołków o głębokości ok. 70cm oraz średnicy ok. 30 cm

- 375 kg na wylanie ławy betonowej pod bramę dwuskrzydłową/przesuwną włącznie z furtką i słupami

b) piasku

- 1000kg na 100mb ogrodzenia z siatki plecionej lub panela systemowego

- 1000kg na wylanie ławy betonowej pod bramę dwuskrzydłową/przesuwną włącznie z furtką i słupami

4) Montaż słupków pionowych i wyporowych

Słupki dzielimy na początkowe, narożne oraz przelotowe.  Słupki początkowe oraz narożne pełnią funkcję tzw. punktów napinaczowych.  Punkt napinaczowy to słupek pionowy połączony bezpośrednio z jedną lub dwoma słupkami wyporowymi (zależne od tego, czy jest słupkiem początkowym, narożnym, czy dzielącym na pół odcinek przekraczający długość 50mb).

Słupki pionowe umieszcza się w rozstawie osiowym L=2,5m na głębokości około 50 cm.

We wcześniej przygotowane doły o średnicy ok. 30cm i głębokości ok. 70cm wstawić słupki i zalać w miarę rzadkim betonem (piasek+cement wymieszany w stosunku wagowym 3:1)

W celu wypoziomowania słupków należy posłużyć się poziomicą i żyłką murarską. Pomiędzy słupami w punktach napinaczowych przeciągnąćżyłkę murarską. Słupki przelotowe wyrównać względem żyłki murarskiej. Odczekać min. 7 dni w zależności od warunków atmosferycznych celem związania się betonu.

Słupek wyporowy powinien być połączony z słupkiem głównym (pionowym) w punktach napinaczowych za pomocą nasadki, obejmy i śruby  na wysokości ok. 2/3 słupka głwnego pod kątem nie mniejszym niż 45 st. tj. w odległości ok. 1m.  Słupki wyporowe również zabetonować i odczekać kolejne kilka dni.

5) Montaż siatki ogrodzeniowej

W punktach napinaczowych na trzech wysokościach przelotowych drutu mocujemy napinacz za pomocą obejmy i śruby do pręta z oczkiem M8.

Na słupkach przelotowych na trzech wysokościach przelotowych drutu montujemy przelotki na blachowkręt za pomocą wkrętarki.

Siatka zwijana jest w 10-metrowe rolki. Przez rozpoczęciem montażu każdej rolki, należy ją rozwinąć, wyrównując ją do poziomu tj. przekręcając odpowiednio ''wyskakujące'' pręciki.

Montaż siatki ogrodzeniowej zaczyna się od słupka narożnikowego bądź początkowego. Na początku przez pierwsze oczka siatki należy przełożyć pręt naprężający i zamocować go na zamocowanych wcześniej śrubach z oczkiem.

Drut napinający przeplatamy przez oczka siatki oraz zamontowane wcześniej przelotki  na trzech wysokościach średnio co 50cm.

Za pomocą klucza fracuskiego fi 8mm kręcić kołowrotkiem napinacza do momentu aż drut osiągnie optymalny stopień naprężenia.INSTRUKCJA MONTAŻU PANELA OGRODZENIOWEGO

1. Prace przygotowawcze
Pierwszym etapem montażu ogrodzenia panelowego, podobnie jak każdego innego, jest odpowiednie przygotowanie podłoża oraz oczyszczenie działki. W szczególności, należy oczyścić teren z wszelkich pozostałości typu drzewa, gruz (dotyczy to zwłaszcza działek, na których usunięto stare ogrodzenie) i innych niechcianych przeszkód. Wyrównanie terenu powinno zostać przeprowadzone przez przystąpieniem do prac montażowych. Najlepszego efekt estetyczny osiągany jest przy montażu ogrodzenia na terenie idealnie płaskim.

2. Wymiary ogrodzenia
Gdy teren jest uregulowany a nierówności zniwelowane, przystępujemy do pomiarów i zaplanowania ostatecznego rozmieszczenia poszczególnych elementów ogrodzenia. Zaczynamy od umiejscowienia słupków początkowych oraz narożnych, jest to oczywiste gdyż słupki te nie mogą ulec przesunięciu.  Mając zaplanowane słupki skrajne (narożne lub początkowe) rozmierzamy odległość pozostałych. Pamiętajmy że słupki muszą być oddalone od siebie w określonej odległości.

3. Montaż słupków
Wysokość słupków jest uzależniona od wysokości panela oraz obecności bądź braku podmurówki. Słupek powinien znajdować się w betonie co najmniej na długości 50 cm. Do tego należy doliczyć 25 cm podmurówki (jeśli taka jest) oraz odstęp między podmurówką a panelem. W celu wypoziomowania słupków należy posłużyć się poziomicą i żyłką murarską. Najlepiej zastosować metodę 2 sznurków: dolny sznurek pozostaw napięty i znajdujący się około 25 cm nad ziemią, zaś górny sznurek przebiegać ma dokładnie w miejscu na którym kończy się wysokość słupka.

4. Montaż paneli

Montaż paneli następuje  dopiero w momencie, gdy mamy pewność, że beton dobrze związał. Panele zgrzewane montujemy do słupków za pomocą obejm. Wyróżnia się ich 3 podstawowe rodzaje:
-obejma początkowa: chwytające jeden panel, stosowane na początku i końcu ogrodzenia;
-obejma narożna: montowana na narożnikach ogrodzenia;
-obejma pośrednia: mocująca dwa panele umiejscowione względem siebie w linii prostej;
Obejmy dopasowane są do słupków 40x60. Do ich montażu stosujemy śruby panelowe oraz nakrętki.


PPHU Stal
ul. Śląska 130 (wjazd od ul. Lodowej)
93-237 Łódź
Tel.: +48 798-535-535
E-mail: stal29@interia.eu
Sklep
stacjonarny:
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00
Sobota: 9.00 - 14.00
Facebook